Powiat kłodzki w statystyce

Główny Urząd Statystyczny we Wrocławiu opublikował zaktualizowane dane statystyczne dotyczące powiatu kłodzkiego. Dotyczą one liczby ludności, przyrostu naturalnego, liczby małżeństw, przedsiębiorczości, bezpieczeństwa publicznego (wypadki drogowe i pożary), budownictwa mieszkaniowego i budynków mieszkalnych
Informacje te znajdują się na stronie powiatowej w zakładce powiat/informacje. Więcej informacji na temat Dolnego Śląska znajduje się na stronie internetowej http://wroclaw.stat.gov.pl/

Autor: , Data utworzenia: 2014-12-11 11:41:47