Domy Pomocy Społecznej

1. DPS dla osób przewlekle psychicznie chorych

Ścinawka Dolna 17

57-410 Ścinawka Średnia

tel. (074) 87-15-357

dps.scinawka@o2.pl           

 

2. DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Zamkowa 8

57-330 Szczytna

tel. (074) 868 32 32

http://www.zamekdps.republika.pl/

zamek@pulsar.net.pl

 

3. DPS dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

Podzamek 28

57-300 Kłodzko

tel. (074)867-28-09

podzamek@post.pl             

 

4. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Parkowa 20

57-402 Nowa Ruda

tel. (74) 872 30 28

http://www.nowaruda.domypomocy.pl/

dpsnowaruda@interia.pl

 

5. DPS dla osób przewlekle somatycznie chorych

ul. Górna 23

57-500 Bystrzyca Kłodzka

tel. (074)8110-555, (074)8111-722

dps.bystrzyca@post.pl        

 

6. DPS dla osób przewlekłe somatycznie chorych

ul. Główna 118

57-430 Jugów

tel. (074) 873-30-06, tel./fax. (074) 872-22-45

dpsjugow@pro.onet.pl

 

7. DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie

ul. Wiejska 9,

57-450 Ludwikowice Kłodzkie

tel. (074) 871 61 62

dps_ludwikowice@poczta.onet.pl 

 

8. DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 

Ścinawka Dolna 21b

57-410 Ścinawka Średnia

tel. (074) 871 53 76

http://www.dps-dladzieci-scinawkadolna.pl.tl/

dps-scinawka@post.pl

Autor: , Data utworzenia: 2010-09-06 15:21:30