Otwarcie drogi Marianówka - Szklary

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, starosta Maciej Awiżeń, burmistrz Bystrzycy Renata Surma oraz zaproszeni goście w niedzielę 7 sierpnia uczestniczyli w uroczystym otwarciu wyremontowanej drogi powiatowej nr 3267D Idzików - Marianówka - Szklary. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 087 350 zł, z czego 786 281 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa („popowodziówki”), 201 069 zł z budżetu Powiatu Kłodzkiego i 100 000 zł od Nadleśnictwa Międzylesie.

Zakres prac obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, odbudowę zniszczonej podbudowy tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów, zniszczonego odwodnienia korpusu  drogowego – przepusty, rowy, ścieki oraz ustawienie barier stalowych ochronnych. Wykonawcą prac, które trwały od końca maja br. było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych DROGMOST z Kłodzka.

Autor: , Data utworzenia: 2016-08-09 09:19:12