Uwaga! Konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych pn. "Młodzież przeciwko przemocy"

W nawiązaniu do zapisów uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego nr X/98/2015 z dnia 23.12.2015r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, zaproszono uczniów szkół  ponadgimnazjalnych w powiecie kłodzkim do udziału w konkursie pn. „Młodzież przeciwko przemocy”.

Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem kampanii przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanej przez Powiat Kłodzki i współfinansowanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Powyższe przedsięwzięcie ma na celu promowanie prawidłowych wzorców rodzinnych oraz konstruktywne spędzanie czasu wolnego w gronie rodzinnym. 

 

Więcej informacji w załączonym na samym dole strony Regulaminie (Uchwała Nr 182/2016 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu pn. "Młodzież przeciwko przemocy" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kłodzkiego oraz zatwierdzenia regulaminu konkursu.

Autor: , Data utworzenia: 2016-10-19 11:01:11