Dwie ważne powiatowe drogi w Kłodzku oddane do użytku

Dzięki dobrej współpracy między Powiatem Kłodzkim a Gminą Miejską Kłodzko udało się przeprowadzić w Kłodzku kolejne inwestycje drogowe na drogach powiatowych. Na ulicy Korczaka zakres robót obejmował m. in. roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, zmianę podbudowy i nawierzchni, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita wartość zadania wyniosła ponad 762  tys. zł. Na ulicy Nowy Świat wykonano analogiczny zakres robót (był to 3 i ostatni etap zadania, które  rozpoczęto w 2012 roku). Inwestycja ta kosztowała 562 tys. zł. Wszystkie prace sfinansowane zostały ze środków budżetowych powiatu i gminy.

.

 

 

Autor: , Data utworzenia: 2016-10-31 12:26:39