Światowy Dzień Gruźlicy

Jedną z najczęściej występujących  chorób zakaźnych na świecie  jest gruźlica. Gruźlica jest chorobą bakteryjną wywoływaną przez prątki gruźlicy (bakterie Mycobacterium tuberculosis). Bakteria ta rozmnaża się bardzo powoli,  może przetrwać w organizmie w stanie „uśpienia” wiele lat.

 

 

Gruźlica jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Znacznie rzadziej do zakażenia dochodzi drogą pokarmową m.in. poprzez spożycie skażonego mleka zakażonej krowy, a także poprzez kontakt bezpośredni z uszkodzoną skórą lub błonami śluzowymi.
Źródłem zakażenia są głównie osoby chore na gruźlicę, w fazie prątkowania.
Prątki wydalają się z organizmu człowieka chorego  np. w czasie kaszlu, głośnego mówienia, kichania. Zakażenie prątkiem następuje najczęściej drogą wziewną/kropelkową: wdychamy do dróg oddechowych rozproszone w powietrzu mikrokropelki wydzieliny chorego, w której zawieszone są prątki.

Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc. W 2014 roku w Polsce stanowiła 94,2% wszystkich zachorowań (6311 przypadków). Największa zapadalność na gruźlicę występuje wśród osób starszych, średni wiek chorych wynosił 53,5 lat (nowe zachorowania), największy współczynnik zapadalności (33,7/100 000) stwierdzono u osób w wieku 65 lat i starszych. Według  szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 2014 roku , na gruźlicę  na świecie zachorowało około 9,6 milionów osób a zmarło 1,5 mln. Zapadalność na gruźlicę w większości regionów świata powoli spada. Od 1990 roku umieralność z powodu gruźlicy zmniejszyła się
o 45 %.

Każdy może zachorować na gruźlicę. U osób zdrowych bakterie są wychwytywane i niszczone przez mechanizmy obronne płuc, jednak osoby o osłabionym lub uszkodzonym układzie odpornościowym mają większe ryzyko rozwoju choroby, jeśli są narażone na kontakt z osobą chorą.

Oto podstawowe objawy, które powinny skłonić każdego do poddania się badaniu lekarskiemu: gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu, utrata masy ciała, długotrwale utrzymujący się kaszel, duszności, bóle w klatce piersiowe, krwotoki płucne, nocne poty.


W Polsce zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych obowiązkowe są szczepienia BCG wyłącznie niemowląt. Zwalczanie gruźlicy opiera się głównie na wykrywaniu osób, które mogą stanowić źródło zakażenia dla innych osób i wdrożeniu leczenia z zastosowaniem długotrwałej kuracji z użyciem antybiotyków i chemioterapeutyków.

Gruźlica płuc jest całkowicie i trwale uleczalna jeśli jest wcześnie wykryta i prawidłowo leczona.

Autor: , Data utworzenia: 2017-03-23 10:09:55