Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków

Dnia 29 sierpnia 2016 r. Powiat Kłodzki podpisał umowę o dofinansowanie operacji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3297D do miejscowości Jarków na długości 1,889 km”. Na początku 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych. Całkowita wartość zadania, obejmująca opracowaną dokumentację projektową, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz promocję wynosi 886 260,94 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE to 534 837,00 zł, a ze środków Nadleśnictwa Zdroje w Szczytnej - 165 565,56 zł. Dokumentacja projektowa została dofinansowana przez Gminę Lewin Kłodzki w kwocie 12 484,00 zł.

 Roboty budowlane obejmują:

- frezowanie istniejącej nawierzchni,

- wyrównanie podbudowy,

- ułożenie dwóch warstw nawierzchni z betonu asfaltowego,

- wymiana nawierzchni z kostki betonowej typu „trylinka”,

- przebudowę odwodnienia drogi oraz przebudowę zjazdów.

Wykonawca zgodnie z zawartą umową na realizację robót budowlanych zobowiązany jest zakończyć prace do 16 czerwca 2017 r.

Autor: , Data utworzenia: 2017-03-28 13:03:44