Budżet Powiatu Kłodzkiego na rok 2018.

Po opracowaniu przez Zarząd Powiatu projektu budżetowego, w dniu 28 grudnia 2017 roku, podczas sesji Rady Powiatu radni uchwalili budżet na rok 2018.

Budżet na 2018 rok jest budżetem ambitnym w realizacji - informuje Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki. 

 

 

Czytaj więcej...

 


INWESTYCJE POWIATOWE W 2018 r :

Na same Zadania Inwestycyjne planujemy w tym roku wydać łącznie ponad 51 mln zł, gdzie:

-   ze środków uzyskanych z Unii Europejskiej wydamy prawie 19 mln zł, 

-   z dotacji budżetu Państwa wydamy ponad 9 mln zł,

-   gminy i nadleśnictwa na inwestycje dołożą łącznie prawie 8 mln zł.

-   pozostałe blisko 16 mln zł to wkład własny Powiatu Kłodzkiego.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu podstawowe obszary finansowania na rok 2018 :

 

 

Największe inwestycje drogowe w 2018 r. to:

- poprawa dostępności transgranicznej Gór Orlickich i Bystrzyckich,

- poprawa transgranicznej dostępności pogranicza polsko czeskiego w obrębie Gór Stołowych ,

- przebudowa drogi powiatowej ul. Unii Lubelskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, 

- dostępność transgraniczna Hanusovice – Stronie Śląskie, 

- stabilizacja skarpy i odbudowa drogi powiatowej w Międzygórzu, 

- przebudowa drogi powiatowej Mostowice – Poniatów –Niemojów – Lesica – Międzylesie, 

- odbudowa drogi powiatowej Domaszków – Goworów – Międzylesie,

- przebudowa drogi powiatowej  ul. Kościuszki w Kłodzku (II etap),

- przebudowa drogi powiatowej ul. Kwiatkowskiego w Nowej Rudzie,

- przebudowa drogi powiatowej  ul. Półwiejska  w Kłodzku (I etap) ,

 

Natomiast w ramach projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej na wydatki bieżące, najwięcej zaplanowano na: oświatę – 2 805 022 zł, to m. in.:

- Kompetencje zawodowe szansa na przyszłość,

- EuroPraktyki,

- EuroSkils2,

- Kompetencje zawodowe na dobrą przyszłość,

- Wspólna edukacja w obszarach kształcenia technicznego,

- Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy,

- Europejska Nowa Ruda 2,

- Badacz matematyk i lingwista – Noworudzki Noblista,

- Cyfrowe licea powiatu kłodzkiego – stawiamy na technologie IT,

- Bądź aktywny,

- Siłą dziecka jest rodzina.

 

Szczegółowe dane budżetu na 2018 rok, możecie Państwo zobaczyć  pod adresem :

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/27519.pdf

Autor: , Data utworzenia: 2018-01-08 12:55:54