DZIĘKI ZDOBYTYM ŚRODKOM UNIJNYM WSPÓLNIE Z CZECHAMI STAWIAMY NA PROMOCJĘ POGRANICZA

Jednym z ważniejszych programów unijnych z których korzysta w tej kadencji Zarząd Powiatu Kłodzkiego jest program współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska – Interreg VA. Oprócz projektów inwestycyjnych na remonty dróg, na które powiat uzyskał ponad 27 mln. zł., są też dofinansowania na projekty ,,miękkie” przeznaczone na działania promocyjne w zakresie turystyki, kultury, sportu, edukacji oraz wspólną integrację społeczności pogranicza polsko – czeskiego.

Na tym polu też mamy swoje „małe” sukcesy.

Czytaj dalej ...

Dzięki zdobytym środkom unijnym oraz wkładzie własnym na kwotę ponad 500 tys. zł. w roku 2017 rozpoczęły się i są kontynuowane partnerskie projekty, które na celu mają przede wszystkim promocję naszych regionów, zwanych pograniczem.

Projekt „ Bliżej natury – bliżej kultury” jest realizowany przez Powiat Kłodzki wraz ze Stowarzyszeniem Branka z Nachodu. Głównym celem tego projektu jest promocja pogranicza polsko-czeskiego, tworzenie i promowanie wspólnych ofert turystycznych, przyrodniczych, kulturowych w taki sposób, żeby zachęcić do przebywania i zwiedzania równie ciekawych terenów, po obu stronach granicy.    

Także wydarzenia organizowane w ramach projektów „ Ziemia Kłodzka Kraina Kultury” oraz „Festiwal wrażeń” mają na celu zachęcenie zarówno mieszkańców naszego powiatu, jak również potencjalnych turystów do zapoznania się z ogromnym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym polsko-czeskiego pogranicza. Finalnie celem projektów jest zwiększenie atrakcyjności pogranicza oraz wykorzystanie posiadanego potencjału, co w konsekwencji ma przynieść wzrost ruchu turystycznego w regionie po naszej i czeskiej stronie.

Przy projekcie „ Ziemia Kłodzka Kraina Kultury” naszym partnerem jest Organizacja Czechy Wschodnie z Pardubic, natomiast partnerem projektu „Festiwal wrażeń” jest Stowarzyszenie Branka z Nachodu.

Jak widać Zarząd Powiatu wraz z czeskimi partnerami stawia na promocję , a przez to na rozwój naszego regionu. Jak zauważył Piotr Marchewka z Zarządu Powiatu Kłodzkiego „…  zgoda buduje, tak i w tym przypadku, razem działamy, pozyskujemy środki i wspólnie promujemy nasze pogranicze polsko-czeskie, mając nadzieję na rozwój regionu i wzrost ruchu turystycznego, zarówno u nas jak i u Czechów, …”      

Autor: , Data utworzenia: 2018-01-09 13:40:33