Powiat Kłodzki na XXIII Zgromadzeniu Związku Powiatów Polskich w Warszawie

10 i 11 kwietnia br. w Warszawie odbyło się XXIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Obecni na tym wydarzeniu delegaci przyjęli stanowiska w sprawach dotyczących samorządu powiatowego. 

Czytaj więcej ...

Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń reprezentował powiat kłodzki podczas obrad XXIII Zgromadzenia ZPP w Warszawie. Podczas zgromadzenia, delegaci uchwalili bardzo ważne stanowiska dotyczące problematyki z którą na co dzień borykają się samorządy powiatowe. Treści zawarte w tych uchwałach mają na celu sygnalizować problem i wyznaczać kierunki rządzącym, którzy tworząc lub poprawiając prawo, mają wpływ na jakość i sprawność funkcjonowania powiatów w naszej rzeczywistości. 

Uchwalone Stanowiska dotyczyły :

Wspieranie Rodziny :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Dostepność Komunikacyjna :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej

Problemy w ochronie zdrowia :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia

Finansowanie terapii zajęciowej :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej

Finansowanie Powiatów :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie finansowania powiatów

Nowoczesna Administracja :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie nowoczesnej administracji

Rola Powiatów w ustroju terytorialnym :

Stanowisko XXIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w sprawie roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia

 

Źródło : https://www.zpp.pl/

Autor: , Data utworzenia: 2018-04-12 13:34:53