II Sudecki Kongres Samorządowy 2018

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń

Po raz drugi z całego regionu południowej części Dolnego Śląska, najważniejsi samorządowcy, którzy podpisali Deklarację Sudecką 2030 spotkali się, aby ....czytaj więcej

Po raz drugi z całego regionu południowej części Dolnego Śląska, najważniejsi samorządowcy, którzy podpisali Deklarację Sudecką 2030 spotkali się, aby debatować nad poprawą sytuacji oraz jak znacznie przyspieszyć rozwój gospodarczy w południowej części naszego regionu. Spotykamy się dzisiaj i wiemy już co dolega praktycznie w każdym przypadku, dlatego przychodzimy do Was z gotową receptą i rozwiązaniami, powiedział Burmistrz Lądka Zdroju - Roman Kaczmarczyk.Teraz należy tylko przejść do działania.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski

Burmistrz Nowej Rudy - Tomasz Kiliński , Pełnomocnik ds. Współpracy Transgranicznej w Starostwie Powiatowym w Kłodzku - Michał Cisakowski.

Swoim wystąpieniem rozpoczął Kongres Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, który wspomniał o dużym problemie wkładu własnego przy staraniu się przez gminy o dotacje unijne na swoje projekty. Sytuacja ma się jeszcze pogorszyć, gdyż do tej pory wystarczył wkład własny na poziomie około 20%, natomiast ma on drastycznie wrosnąć do 45% . Jest to dramatyczna sytuacja dla wielu gmin, powiatów czy miast, które nie są w stanie ze względu na swoją małą wielkość pod względem liczby mieszkańców, zebrać z podatków niezbędnych kwot aby otrzymać dotacje z Unii na niezbędne inwestycje.

Starosta Kłodzki - Maciej Awiżeń

Na te tematy zabrali głos kolejni uczestnicy jak Lider Porozumienia Sudety 2030 a zarazem Burmistrz Miasta Wałbrzych - Roman Szełemej - poziom życia i rozwoju jaki teraz ma Wrocław jest w zasięgu ręki, oczywiście wymaga to nieco czasu od chwili wprowadzenia ustaleń z Kongresu... Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń przypomniał o problemach komunikacyjnych trapiących Ziemię Kłodzką, szczególnie palący problem pilnego uruchomienia linii kolejowej do Stronia Śląskiego oraz przybliżył zgromadzonym walory Ziemi Kłodzkiej.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego - Kazimierz Drożdż (szara marynarka)

Autor: , Data utworzenia: 2018-06-11 10:59:58