Poszukujemy gestorów atrakcji turystycznych do udziału w projekcie

Powiat Kłodzki, jako partner czeskiego lidera Stowarzyszenia Branka z Nachodu, zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach programu Unii Europejskiej Interreg V A Republika Czeska - Polska, Oś priorytetowa 2 „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia”. Projekt pn. „Plecaczek wędrowniczek" będzie realizowany od października 2020 r. do września 2023 r. Jego głównym celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w regionie oraz promocja mniej znanych atrakcji turystycznych.

We współpracy z wybranymi atrakcjami turystycznymi powstaną 3 edycje „Dziennika podróżnika” - uczestnicy projektu, odwiedzając promowane w ramach projektu atrakcje turystyczne na pograniczu, będą otrzymywać karty do dziennika z opisem odwiedzanych miejsc. W każdym roku uczestnicy będą mogli zgromadzić 15 kart - 5 dotyczących destynacji po stronie czeskiej i 10 po stronie polskiej. W każdym roku karty będą dotyczyły odmiennej tematyki: legend, atrakcji przyrodniczych lub turystyki aktywnej. Powiat Kłodzki poszukuje podmiotów, które chcą uczestniczyć w projekcie poprzez prezentacje wybranej atrakcji w „Dzienniku podróżnika” oraz dystrybucję kart w sezonie turystycznym.

Na zgłoszenia czekamy do 11 września 2018 r.

Ogłoszenie oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu

Autor: , Data utworzenia: 2018-09-05 08:29:18