Odznaczeni Odznaką Honorowa Powiatu Kłodzkiego w 2018 r.

Podczas sesji Rady Powiatu Kłodzkiego 26 września 2018 r. radni przyjęli uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Kłodzkiego, przyznawanej za zasługi na rzecz powiatu. W tym roku wyróżniono 20 osób oraz jedno stowarzyszenie. Wśród laureatów znaleźli się ludzie równych profesji i pasji, którzy dzięki swojemu szczególnemu zaangażowaniu w prace zawodową i społeczną przyczyniają się do rozwoju powiatu kłodzkiego.

Uroczystość uhonorowania odznaczonych odbędzie się podczas Uroczystej Sesji Rady Powiatu Kłodzkiego 15 października 2018 r. o godzinie 16.00 w Ali Arnoszta w LO im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku.

Odznaczeni Odznaką Honorowa Powiatu Kłodzkiego w 2018 r.

 1. Gabriela Kraus-Abucewicz
 2. Cecylia Beńko
 3. Magdalena Cornelius-Kulig
 4. Antoni Cygan
 5. Maria Czermak
 6. Wiesław Czermak
 7. Kazimierz Drożdż
 8. Zdzisław Kulmatycki
 9. Wojciech Legieć
 10. Elżbieta Łukaszewska
 11. Lucjan Morajda
 12. Leszek Pazdyk
 13. Teresa Październiak
 14. Tadeusz Piotrowski
 15. Karolina Popiel
 16. Stefan Remont
 17. Henryka Szczepanowska
 18. Marian Szołtysik
 19. Edward Śledź
 20. Władysław Zakrzewski
 21. Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Kłodzkiej

Autor: , Data utworzenia: 2018-10-05 12:21:18