Budżet Obywatelski - zasady głosowania

Zasady głosowania:

1)     Zagłosować może każdy mieszkaniec powiatu kłodzkiego, który ma ukończone 18 lat

2)     Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie z wykorzystaniem tylko jednej możliwej formy głosowania

3)     Możliwe formy głosowania:

-       elektronicznie (ankieta internetowa dostępna na stronie www.powiat.klodzko.pl zakładka „Budżet Obywatelski Powiatu Kłodzkiego” dostępna od 10 grudnia 2018 r.) lub

-       papierowo, bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 (BOK), oddziale zamiejscowym Starostwa w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Sienkiewicza 6 (BOK), oddziale zamiejscowym Starostwa w Nowej Rudzie przy ul. Kolejowej 18 (wydział GK) oraz przy ul. Niepodległości 6-8 (wydział KTD) lub

-       przesłanie skanu wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: budzetobywatelski@powiat.klodzko.pl (karta do pobrania poniżej lub z w/w lokalizacji)

4)     Głosowanie polega na postawieniu znaku X obok nazwy jednego wybranego zadania

5)     Za nieważny głos uznaje się:

-       oddany na karcie niewłaściwej lub niezawierającej podpisu osoby głosującej,

-       oddany na karcie niezawierającej wszystkich wymaganych danych osoby głosującej (tj. imię i nazwisko, PESEL, adres i miejsce stałego zamieszkania),

-       oddany przez osobę nieuprawnioną do głosowania,

-       oddany przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania,

-       oddany na więcej niż jedno zadanie.

 

Zadania, które uzyskają największą liczbę ważnych głosów zostaną wybrane do realizacji, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

 

Termin głosowania: 10-31 grudnia 2018 r.

Karta do głosowania poniżej. 

Autor: , Data utworzenia: 2018-12-07 07:40:01