KOLEJNE ŚRODKI NA ODBUDOWĘ DRÓG W POWIECIE KŁODZKIM

Piotr Marchewka - Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, który m.in. koordynuje prace wszystkich służb przy utrzymaniu i odbudowie infrastruktury drogowej powiatu kłodzkiego, odebrał dzisiaj promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 2 440 000 zł.

Środki te zostały pozyskane przez powiat z MSWiA i zostaną przeznaczone na dofinansowanie w 2019 r. zadań p.n.:

1. Odbudowa drogi powiatowej 3299D w Jerzykowicach Wielkich, km 0+000 - 1+200
( Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku )

2. Odbudowa drogi powiatowej 3313D Nowa Wieś Kłodzka - Czerwieńczyce, km 0+000 - 0+500 i 1+000 - 2+000
( Intensywne opady deszczu kwiecień i maj 2017 roku )

3. Odbudowa drogi powiatowej 3276D Poniatów - Poręba - Długopole Zdrój, km 2+000 - 3+000
( Intensywne opady deszczu czerwiec 2017 roku )

Kwota dotacji wynosić będzie nie więcej jednak jak 80% wartości zadania.

Autor: , Data utworzenia: 2019-03-12 13:56:07