Odebranie Promesy

Dnia 17 maja, w Ośrodku Kultury w Niemczy, odbyło się uroczyste przekazanie umów w zakresie dofinansowania inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Nabór wniosków był przeprowadzony w roku 2018.

Wsparcie otrzymało 11 gmin i 1 powiat z Dolnego Śląska.
Powiat Kłodzko otrzymał dofinansowanie na przebudowę odcinka drogi powiatowej tj. od ronda do strefy ekonomicznej w Jaszkowej Dolnej w kierunku Marcinowa.
Promesę odebrał członek Zarządu Ryszard Niebieszczański.

Wartość całego zadania to kwota ponad 1,1 mln zł., dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, to kwota 557 tys. zł. a pozostały wkład własny pokryje Powiat Kłodzki i Gmina Wiejska Kłodzko.

Zadanie będzie polegało na poszerzeniu pasa drogi jezdni na odcinku 400 m tak, żeby mogły swobodnie poruszać się samochody ciężarowe, dowożące produkty do firm działających na strefie ekonomicznej, również na celu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa dojeżdżających pracowników do strefy oraz okolicznych mieszkańców.

Autor: , Data utworzenia: 2019-05-17 14:33:31