Bezpłatne szkolenie dla gestorów atrakcji turystycznych

W ramach projektu "Festiwal wrażeń" organizowane jest otwarte szkolenie dla gestorów atrakcji turystycznych, nie tylko uczestniczących w projekcie, ale wszystkich zainteresowanych proponowaną tematyką. Szkolenie odbywa się w Świdnicy w dniach 25-26 września br. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne. Organizatorzy zapewniają dojazd z Nachodu przez Kłodzko do Świdnicy i z powrotem, nocleg oraz wyżywienie.

Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu i nadsyłania zgłoszeń (tel. 74 865 75 27, l.ponikowska@powiat.klodzko.pl).

Tematyka szkolenia:

- turystyka 3 x E (edukacja, ekscytacja i rozrywka (rozrywka w kontekście pozytywnych wrażeń i doświadczeń wynikających z poznania atrakcji turystycznych)

- jak przygotować wydarzenia w atrakcjach turystycznych, aby stanowiły dla odwiedzających

,,przeżycie"' przy wykorzystaniu potencjału danego miejsca/atrakcji turystycznej

- wykorzystanie social mediów w promocji atrakcji turystycznych

- promocja wydarzeń organizowanych w obiektach turystycznych

- obsługa turystów w obiektach turystycznych

- przykłady dobrych praktyk z kraju i zagranicy.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Interreg V-A Republika Czeska - Polska

Autor: , Data utworzenia: 2019-09-05 10:52:48