BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA 2019 r. - ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY

Starosta Kłodzki informuje, że w dniach 9-30 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Kłodzku oraz w oddziałach zamiejscowych w Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie

przeprowadzone będzie badanie satysfakcji klientów.

Celem badania będzie sprawdzenie stopnia satysfakcji i oczekiwań klientów Starostwa Powiatowego w Kłodzku w odniesieniu do jakości świadczonych usług.

Ankiety w wersji papierowej dostępne będą w następujących lokalizacjach:
- Biuro Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Biuro Obsługi Klienta w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Kłodzku,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Referat Komunikacji w Oddziale Zamiejscowym w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Nowej Rudzie,
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Oddział Zamiejscowy w Bystrzycy Kłodzkiej,
- Siedziba komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Kłodzku, ul. Kościuszki 7,
- Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kłodzku, ul. Kościuszki 2.

Ankieta będzie również dostępna w wersji on-line na stronach: www. bip.powiat.klodzko.pl i www.powiat.klodzko.pl

http://powiat.klodzko.pl/ankieta/

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu.

W wyniku ubiegłorocznego badania satysfakcji klientów zrealizowane zostały następujące działania:

1) Kontynuowane są prace adaptacyjne budynku w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2k - budynek nr 4 na cele administracyjne dla poprawy jakości obsługi klienta. Dodatkowa lokalizacja zapewni komfortowe warunki obsługi klientów, dużą liczbę miejsc parkingowych, nowe pomieszczenia archiwum.

2) Uruchomiono terminal płatniczy w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru w Kłodzku, Nowej Rudzie oraz w o/z w Bystrzycy Kłodzkiej.

3) Podjęto działania zmierzające do uruchomienia systemu kolejkowego w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Publicznych o/z w Nowej Rudzie oraz Bystrzycy Kłodzkiej, termin realizacji do końca 2019 roku.

Autor: , Data utworzenia: 2019-09-09 08:31:01