Informacje

W Polsce jest 16 województw, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin. Województwo dolnośląskie, do którego przynależy powiat kłodzki, położone jest w południowo- zachodniej części Polski granicząc od zachodu z Republiką Federalną Niemiec, od południa z Republiką Czeską oraz z województwami lubuskim, wielkopolskim i od strony wschodniej z województwem opolskim. Długość granicy z Niemcami to 80 km, z Czechami to aż 434 km, co stanowi około 12,4% granicy kraju. Obejmuje on obszar 19 948 km2, czyli około 6,4% powierzchni całego kraju.  

W skład województwa dolnośląskiego wchodzi 26 powiatów ziemskich, 3 miasta na prawach powiatu, 169 gmin, 2647 miejscowości, w tym 91 miast. Pod względem wielkości powierzchni powiat kłodzki plasuje się na pierwszym miejscu wśród dolnośląskich powiatów z powierzchnią około Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata 2008-2015 strona 6/103 1 642 km2. Położony jest w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha Sudetów. Swoim zasięgiem obejmuje czternaście gmin. Charakterystycznym występem, kształtem przypominającym czworokąt, wcina się w obszar Republiki Czeskiej. Pod względem liczby ludności (około 166 tys. osób) zajmuje drugie miejsce wśród powiatów dolnośląskich. Gęstość zaludnienia wynosi 102 mieszkańców na 1 km2. Powiat kłodzki otoczony jest górami stanowiącymi naturalną przegrodę. Część środkową zajmuje Kotlina Kłodzka otoczona od zachodu Górami Bystrzyckimi, Górami Orlickimi i Górami Stołowymi, od północy Górami Sowimi i Górami Bardzkimi, od wschodu zaś Masywem Śnieżnika, Górami Bialskimi i Górami Złotymi. Szczytami gór po południowej, zachodniej i wschodniej granicy powiatu przebiega granica z Republiką Czeską o długości aż 190 km. Z siedziby powiatu - Kłodzka bliżej jest do innych stolic europejskich: Pragi, Wiednia, Berlina, Bratysławy niż do Warszawy.

w załączeniu do pobrania DANE STATYSTYCZNE z Głównego Urzędu Statystycznego

Autor: , Data utworzenia: 2010-12-03 09:21:45