Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia  24 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -  projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W załączeniu uchwała, projekt programu współpracy, ogłoszenie o konsultacjach oraz formularz. Uwagi można zgłaszać od 10 do 25 października 2019 r.

Autor: , Data utworzenia: 2019-10-09 12:38:45