przydatne adresy

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu

50-243 Wrocław, ul. Władysława Łokietka 11

tel. (071) 343 65 01, (071) 344 38 92

fax. (071) 344 14 49 (071) 3958010

e-mail: dwkz@dwkz.pl

http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kłodzku

57- 300 Kłodzko

ul. Wyspiańskiego 2d

tel/fax.: +48 (0) 74 / 867 95 48

e-mail: pinb_klodzko@o2.pl

http://pinbklodzko.pl/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku

 57-300 Kłodzko ul. Stefana Okrzei 16

 tel. 74 867 35 26, 74 867 33 23, fax 74 867 69 66

http://psse.klodzko.ibip.wroc.pl/public/

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów

http://www.izbaarchitektow.wroc.pl/

 

 

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 

http://www.dos.piib.org.pl/

 

 

Autor: , Data utworzenia: 2011-02-01 14:00:08