Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa (OŚR)
Dane adresowe:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
57-300 Kłodzko, ul.Okrzei 1.

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 7
II piętro, pok. 306, 307, 308, 309, 310.

telefony:

pok. 310 - Dyrektor Wydziału 74 865-75-39
pok. 309 - ochrona powietrza atmosferycznego, gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa  74 865-75-10, 74 865-75-43
pok. 308 - ochrona i rekultywacja gruntów rolnych  74 865-75-70
pok. 307 -  ochrona przed hałasem, ochrona przed promieniowaniem niejonizującym, gospodarka odpadami   74 865-75-74
pok. 306  - ochrona przyrody, gospodarka rybacka, zalesianie gruntów, gospodarka leśna,  łowiectwo   74 865-75-41

Autor: , Data utworzenia: 2011-02-21 15:09:59