Przedstawiciele instytucji kultury w starostwie kłodzkim

Starosta kłodzki Maciej Awiżeń spotkał się 5 kwietnia b.r. z przedstawicielami instytucji kultury z terenu powiatu kłodzkiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów oraz udoskonalenia dotychczasowej współpracy.

W trakcie dyskusji pojawiło się wiele pomysłów mających na celu organizację życia kulturalnego mieszkańców, jak również szeroką promocję wydarzeń kulturalnych. Uczestnicy spotkania zaproponowali m.in. zamieszczenie i systematyczne aktualizowanie na stronach internetowych każdej z gmin banku imprez odbywających się w różnych miejscowościach powiatu, stworzenie bazy lokalnych zespołów oraz instruktorów kultury oraz organizację cyklicznych spotkań animatorów kultury. Starosta zadeklarował podjęcie działań mających na celu integrację środowiska kulturalnego z biznesowym oraz wypracowanie mechanizmów wzajemnej współpracy.

Uczestnicy pozytywnie ocenili pierwsze efekty spotkania i byli zgodni, co do podejmowania w przyszłości kolejnych tego rodzaju inicjatyw.

Autor: , Data utworzenia: 2011-04-06 13:38:52