Domy Dziecka

Wykaz placówek opiekuńczo- wychowawczych podlegających pod Starostwo Powiatowe w Kłodzku

  • Dom Dziecka ul. Korczaka 1 57- 300 Kłodzko, tcl. (074) 867-35-93 Dyrektor Monika Ślak
  • Dom Dziecka „Gromadka" ul. A. Fredry 47 57-400 Nowa Ruda tel. (074) 872-24-34 Dyrektor Alicja Szulska
  • Dom Dziecka ul. Międzyleska 15 57-522 Domaszków tel. (074) 813 20 25 Dyrektor Zofia Somat
  • Rodzinny Dom Dziecka nr 1 ul. Nadrzeczna 2 57-521 Gorzanów tel. (74) 812-11 -82 Dyrektor Alicja Konopka
  • Dom Dziecka prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek N.M. P. ul. Wandy 6 57-300 Kłodzko tel. (074) 867 23 36

Autor: , Data utworzenia: 2010-07-14 11:38:52