Metody ograniczania skutków powodzi

Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. Praktyczne wskazówki z zakresu prewencji powodziowej.

Prezentacje komputerowe z opisem w formie wykładów:

Zagrożenie powodziowe i strategie ochrony:

Przybliżenie zjawiska powodzi, pokazanie, jakie jest zagrożenie powodziowe w Polsce, uświadomienie, że skutki powodzi nie sprowadzają się tylko do uszkodzonych dróg i zalanych budynków, a także przedstawienie, jak obecnie na świecie i w Polsce myśli się o skutecznym ograniczaniu skutków powodzi (zgodnie z filozofią Dyrektywy Powodziowej Unii Europejskiej).

Ograniczanie skutków powodzi - technika i planowanie:

Omówienie dwóch grup metod wpływających na ograniczenie wielkość szkód i strat powodziowych: metody techniczne i planowanie przestrzenne, w kontekście przejścia od filozofii, której głównym założeniem jest ochrona, czyli zabezpieczenie człowieka przed powodzią, do filozofii według której całkowita ochrona jest niemożliwa i trzeba myśleć przede wszystkim o ograniczeniu szkód i strat powodziowych.

Nauczmy się żyć z powodzią:

Co ludzie mieszkający na terenach zagrożonych powodzią mogą zrobić, by przygotować rodzinę i dom na tę katastrofę.

Autorami prezentacji są Małgorzata Siudak i Roman Konieczny.

 

Danuta Trojan

Autor: , Data utworzenia: 2011-06-29 11:13:25