Zdążyć przed powodzią - przewodnik metodyczny

Od autorów:

(od Danuta Trojan - wykorzystano słowo wstępne do Przewodnika przed publikacją w druku)

Planując zakres tego przewodnika zastanawialiśmy się, czym on powinien być. Kompendium wiedzy o lokalnych systemach ostrzeżeń? Nie, bo musiałby być dziesięciokrotnie obszerniejszy. Poradnikiem, jak zaplanować jego budowę? Też nie, bo musielibyśmy dysponować bogatymi doświadczeniami, których na razie w Polsce nie ma. Uznaliśmy, że powinien on być przede wszystkim inspiracją, która ma z jednej strony ułatwić zrozumienie złożoności systemu ostrzeżeń – bo na sukces w tym przypadku składa się technika, organizacja, współpraca, komunikacja i znajomość psychologii, a z drugiej umożliwiać zrozumienie jego prostoty – bo budując go trzeba na uwadze mieć jedno – prawidłowe reakcje mieszkańców. Stąd wszystkie, poza jednym, rozdziały, to raczej zbiory krótkich informacji o uznanych przez nas za ważne problemach, które trzeba przemyśleć i wziąć pod uwagę myśląc o jego budowie. Niektóre z nich powtarzają się w kilku miejscach, bo chcieliśmy pokazać je z różnych punktów widzenia. Tylko jeden rozdział zatytułowany „Jak zbudować lokalny system ostrzegania?” jest inny i zawiera uporządkowane informacje dotyczące jego elementów oraz wytyczne co trzeba uwzględnić by system był efektywny.

Dla kogo jest ten przewodnik? Pisaliśmy go głównie z myślą o samorządach, szczególnie tych z południa Polski, które borykają się z gwałtownymi (szybkimi) powodziami, gdzie zagrożone jest życie ludzi i gdzie każdy opisywany w przewodniku element jest ważny. To jednak nie znaczy, że nie będzie on przydatny dla przedstawicieli samorządów ze środkowej, czy północnej części Polski. Tyle, że tam, w zależności od sytuacji inną ważność będą miały poszczególne elementy systemu. Może się bowiem okazać, że na tych obszarach nie trzeba myśleć o budowie własnej sieci monitoringu, bo wystarczą informacje z IMGW oraz, z pewnością, nie tak istotne znaczenie będzie miała szybkość i sposób powiadamiania.

Mamy nadzieję, że udało nam się w tym przewodniku wyjaśnić wiele nieporozumień związanych z celami i zadaniami lokalnych systemów ostrzegania przed powodzią, które powstały w ostatnich latach w Polsce. Chcielibyśmy również, by przemyślenia w nim zawarte były inspiracją do rozwijania własnych rozwiązań dostosowanych, z jednej strony do potrzeb, a z drugiej do możliwości lokalnych społeczności.

Małgorzata Barszczyńska
Renata Bogdańska – Warmuz
Roman Konieczny
Paweł Madej
Małgorzata Siudak
IMGW Oddział Kraków

Autor: , Data utworzenia: 2011-06-29 12:05:06