Wicestarosta

Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Do zakresu obowiązków Wicestarosty (WS) należy w szczególności:

 

1) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:

a) Wydziałem Oświaty;

b) Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

2) Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

b) domami dziecka i domami pomocy społecznej;

c) szkołami i placówkami oświatowymi dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.

3) Zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności;

4) Prowadzenie systemów zarządzania wdrożonych w Starostwie na podstawie właściwych norm międzynarodowych i krajowych w zakresie merytorycznym stanowiska i związanym z nadzorem nad podległymi komórkami organizacyjnymi.

Autor: , Data utworzenia: 2011-07-06 12:10:37