Wszelkie Przejawy Artyzmu w Dusznikach-Zdroju

W należącym do Powiatu budynku dawnego szpitala w Dusznikach-Zdroju przy ul. Sprzymierzonych 11 dusznicka Fundacja Inicjatyw Niezależnych w dniach 13-20 sierpnia organizuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki „Wszelkie Przejawy Artyzmu”. 13 sierpnia o godz. 22.00 w ponad 50 dawnych salach szpitalnych rozpocznie się największy wernisaż na Ziemi Kłodzkiej. Wstęp wolny.

 „Wszelkie Przejawy Artyzmu to święto wszystkich dziedzin sztuki, a jednym z jego celów jest ukazanie wzajemnego ich wpływu na siebie i przenikania. Obraz, dźwięk czy słowo, nawet jeśli nie bezpośrednio połączone (jak na przykład w filmie), są od siebie zależne – czerpią z siebie nawzajem bez ograniczeń. Chcemy, aby uczestnicy festiwalu – zarówno artyści jak i widzowie – skorzystali właśnie z tej różnorodności (…)”. W ramach festiwalu odbędą się warsztaty, wystawy, pokazy, koncerty i prezentacje. Pełny program festiwalu dostępny jest na stronie www.wpa.org.pl.

Wystawy można oglądać przez cały tydzień (13-20 sierpnia).

Po restrukturyzacji ZOZ i likwidacji oddziałów szpitalnych w Dusznikach w budynku przy ul. Sprzymierzonych 11 funkcjonował Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (do 2008 roku). Od tego czasu budynek jest przeznaczony do sprzedaży i wciąż czeka na nabywcę. Kolejny przetarg odbędzie się 19 sierpnia br.

Autor: , Data utworzenia: 2011-08-12 12:06:33