artykuł

Rozkład opadów na terenie Kotliny Kłodzkiej w czasie powodzi 1997 i 1998

29 czerwca 2011 12:28

Ziemia Kłodzka charakteryzuje się znaczną zmiennością w czasie i przestrzeni czynników meteorologicznych oraz orografią terenu. Wystąpienie powodzi związane jest nie tylko z wysokimi i intensywnymi opadami deszczu, ale również niebagatelne znaczenie ma tu związek układu frontów atmosferycznych z układami niskiego ciśnienia. Położenie Kotliny Kłodzkiej wśród okalających ją pasm górskich stwarza szczególne warunki występowania i zróżnicowania opadów. Zmienność przestrzenną warunkuje zarówno ukształtowanie terenu, jak i orientacja poszczególnych pasm górskich. Hipsometryczny rozkład opadów wzdłuż dowietrznych i zawietrznych stoków, na wypukłych i wklęsłych formach terenu otaczających Kotlinę pasm gór w różnych warunkach cyrkulacyjnych i pogodowych powoduje zróżnicowanie w wielkości opadu rzeczywistego. Ponadto w terenie górzystym bardzo ważną rolę odgrywa kierunek wiatru oraz jego duża zmienność. Otaczające Kotlinę pasma górskie zatrzymują większą część opadów, a szczególnie ich zbocza, o korzystnej ekspozycji względem przeważających kierunków napływu mas powietrza przynoszących opady. Eksponowane na wiatry zachodnie i północno – zachodnie zbocza Masywu Śnieżnika otrzymują najwięcej opadów w całym obszarze. Równie wysokie opady występują w zlewni Białej Lądeckiej. Natomiast północno-wschodnie zbocza Gór Bystrzyckich, znajdujące się w cieniu opadowym, otrzymują mniej opadów. Najniższe opady notowane są w okolicach miasta Kłodzka oraz Kudowy.

Przestrzenny rozkład najwyższych sum opadów wywołujących powódź jest zgodny z kierunkiem sudeckiego górotworu z południowego wschodu na północny zachód.

Powierzchniowy rozkład opadów w regionie górskim jest trudny do określenia ze względu na brak jednolitej i niezawodnej metody kartowania pola opadów. Ilość oraz lokalizacja stacji opadowych zwłaszcza w terenie o dużym zróżnicowaniu wysokościowym jest zwykle niewystarczająca do dokładnej oceny wielkości i zmienności opadów w obrębie sąsiadujących pasm górskich. Hipsometryczna zmienność opadów w samej Kotlinie Kłodzkiej oraz w otaczających ją pasmach górskich jest inna przy różnych warunkach pogodowych.

Nadzwyczaj wysokie opady w lipcu 1997 r. wystąpiły w obszarze gór Złotych, Bialskich i Masywu Śnieżnika. Na stacji opadowej w Kamienicy zarejestrowano najwyższy opad, który wynosił 482,2 mm, trochę mniejszy w Międzygórzu (453,5 mm). Pozostałe stacje odnotowały opady o wysokości w granicach od 316,2 do 366,9 mm. Również maksymalne dobowe wysokości opadu zarejestrowane na poszczególnych stacjach osiągnęły wyjątkowo wysokie wartości. 7 lipca na stacji w Międzygórzu spadło 200,1 mm deszczu i przekraczał on znacznie średnią sumę opadu lipcowego obliczoną dla wielolecia. Niezwykle wysokie godzinowe natężenie deszczu zaobserwowano na stacji opadowej w Stroniu Śląskim, które wynosiło 26,7 mm/godz. Było ono najwyższe jakie zarejestrowano i można je zaliczyć do silnych ulew.

W lipcu 1998 r. rozkład przestrzenny opadów przedstawiał się zupełnie inaczej. Wysokie opady wystąpiły w Górach Bystrzyckich i w Górach Orlickich. Najwyższe opady odnotowano na stacji w Zieleńcu (172,3 mm) oraz w Dusznikach Zdroju (170 mm). Na pozostałych stacjach w Chocieszowie i Polanicy Zdroju wystąpiły opady przekraczające 100 mm. Natężenie deszczu w części źródliskowej Bystrzycy Dusznickiej wynosiło 35 mm/godz. Powódź w lipcu 1998 miała charakter lokalny i trwała zaledwie kilkanaście godzin.

Rozkład opadów na terenie Ziemi Kłodzkiej w ciągu roku jest bardzo zmienny. Najwyższe opady przypadają na lipiec, najniższe zaś na miesiące zimowe, przy czym luty jest miesiącem najbardziej suchym.

dr inż. Tamara Tokarczyk
IMGW O/Wrocław 

dr inż. Dorota Olearczyk
Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław

 

 

Tagi: opad atmosferyczny, front atmosferyczny, powódź

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 czerwca 2011 12:28

Data publikacji: 29 czerwca 2011 12:28

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013