artykuły

Szkolenie dla NGO

12 listopadaa 2019 11:15

Starostwo Powiatowe w Kłodzku i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne grupy działania i koła gospodyń wiejskich) na spotkanie szkoleniowe pt. „O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”.

Szkolenie odbędzie się w dniu 02.12.2019 r. (poniedziałek), w godz. 13:00-15:30 w Starostwie Powiatowym w Kłodzku przy ul. Okrzei 1 (sala 109/ I piętro).

więcej

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

09 październikaa 2019 12:38

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu Kłodzkiego

z dnia  24 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego -  projektu „Programu współpracy Powiatu Kłodzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

W załączeniu uchwała, projekt programu współpracy, ogłoszenie o konsultacjach oraz formularz. Uwagi można zgłaszać od 10 do 25 października 2019 r.

więcej

"Samorząd bez barier" - MSWiA poszukuje partnera projektu

07 październikaa 2019 13:12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego pn. „Samorząd bez barier” skierowanego do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-nabor-na-partnera-do-projektu-pozakonkursowego-partnerskiego-samorzad-bez-barier

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku.

Projekt zakłada dokonanie przeglądu dotychczas istniejących w jednostkach samorządu terytorialnego procedur w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wdrożenie wniosków i rekomendacji z przeprowadzonych analiz w wybranych 30 JST, a także zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych, opracowanie materiałów i przeprowadzenie szkoleń dedykowanych dla wybranych pracowników JST objętych wsparciem (w tym dla koordynatorów dostępności w urzędzie). Szczegółowe informacje na temat zakresu wsparcia znajdują się w załączniku nr 4 do ogłoszenia.

 

więcej

Konsutacje dla NGO

03 październikaa 2019 14:18

Szanowni Państwo,

w związku z projektowanymi zmianami rozporządzenia w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań można zgłaszać uwagi do ww. projektu na adres sekretariatu Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - konsultacje_DOB@kprm.gov.pl.

W załączeniu pismo Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

więcej

Dolnośląski Fundusz Małych Inicjatyw

04 września 2019 13:22

Więcej informacji w załączeniu.

więcej

Ważne informacje dla organizacji KRS

05 lipca 2019 09:22

Informacja z Regionalnego Punktu Doradczego dotycząca konieczności dokonania zgłoszeń adresów do doręczeń członków Zarządu stowarzyszenia do KRS.

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35

siedziba Wydziału

ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 702 b

50-413 Wrocław

więcej

Likwidacja Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej

11 czerwca 2019 13:33

W załączeniu ogłoszenie o otwarciu likwidacji Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej.

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Fundację Pałac Gorzanów w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

21 majaa 2019 15:40

W dniu 15 maja 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Fundację Pałac Gorzanów na realizację zadania publicznego pn. „Turystyczny Dzień Dziecka w Gorzanowie”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  -  Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku
w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl do dnia 28.05.2019 r.

więcej

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia zwykłego Senioralny Klub Petanki

14 majaa 2019 14:22

 

Ogłoszenie zamieszcza się na okres 14 dni do dnia 28 maja 2019 r.

Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych dostępna na BIP Powiatu Kłodzkiego.

 

 

 

więcej

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS

14 majaa 2019 12:46

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 W dniu 7 maja 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej KOMPAS na realizację zadania publicznego pn. „Festiwal Literatury Górskiej”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej www.powiat.klodzko.pl w zakładce Organizacje Pozarządowe  -  Aktualności.

Informujemy, że zgodnie z art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku
w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy m.bernadowska@powiat.klodzko.pl do dnia 21.05.2019 r.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013