artykuły

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty złożonej przez Miejski Klub Sportowy NYSA Kłodzko w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

02 września 2016 13:43

Dnia 1 września 2016r. do Starostwa Powiatowego w Kłodzku wpłynęła oferta złożona przez Miejski Klub Sportowy Nysa  Kłodzko  na realizację zadania publicznego pn.  „Wspomaganie szkolenia sportowego zawodników( w tym dzieci i młodzieży) wraz z wspieraniem rozwoju sekcji koszykówki MKS Nysa Kłodzko”. Wobec powyższego zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej  www.powiat.klodzko.pl w zakładce  Organizacje Pozarządowe-  Konkursy.

Informujemy, że zgodnie z art.19a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DzU 2010r. Nr234 poz.1536z późn. zm.) można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kłodzku w Biurze Obsługi Klienta lub drogą elektroniczną  na adres e-mailowy a.krawiec@powiat.klodzko.pl   do dnia 7  września 2016r.

więcej

Nowe wzory ofert i sprawozdań dla organizacji pozarządowych

23 sierpnia 2016 10:19

W 2015 r. miała miejsce nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego. Nowelizacja pociągnęła za sobą konieczność wydania kilku rozporządzeń - przepisów wykonawczych.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).

Rozporządzenie z załączeniu.

więcej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

22 kwietnia 2016 14:07

Uchwała Zarządu Powiatu Kłodzkiego
w sprawie wyboru i dofinansowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury w 2016 r.

W załączeniu uchwała wraz z załącznikiem.

więcej

Nabór na członków Komisji konkursowej

24 lutego 2016 14:31

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w 2016 roku w zakresie kultury.

więcej

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2016 roku

24 lutego 2016 14:27

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.2014 poz.1118 z późn. zm. )

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego z zakresu kultury w 2016 roku.

więcej

Rozstrzygnięto konkurs na zadania z zakresu kultury, turystyki i sportu

03 lutego 2016 12:38

Zarząd Powiatu Kłodzkiego podjął uchwałę w sprawie wyboru i dofinansowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kłodzkiego w zakresie kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu w 2016 r.

więcej

Nabór na członków Komisji konkursowej

03 grudnia 2015 10:06

Zarząd Powiatu Kłodzkiego ogłasza nabór na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu kłodzkiego w 2016 roku w zakresie kultury, turystyki oraz kultury fizycznej i sportu.

w załączeniu:

ogłoszenie o konkursie

formularz zgłoszenia

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013