artykuły

Nabór elektroniczny do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki na rok szkolny 2019/2020

16 kwietnia 2019 10:46

Od 13 maja 2019 r. uczniowie klas ósmych szkół podstawowych oraz klas trzecich dotychczasowych gimnazjów będą mogli składać elektronicznie wnioski o przyjęcie do I klas szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. Szkoły Powiatu posiadają bogatą ofertę edukacyjną, spośród których każdy absolwent szkoły podstawowej lub dotychczasowego gimnazjum z pewnością znajdzie tę odpowiednią dla siebie.

Nabór elektroniczny na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest w systemie vEdukacja Nabór, odrębnie dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów dotychczasowych gimnazjów. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółową ofertą szkół w powiecie kłodzkim, przedstawioną w programie „Nabór” oraz na stronie internetowej każdej ze szkół. Każdy kandydat po zarejestrowaniu na stronie internetowej:

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

otrzyma swój identyfikator i hasło. Uczniowie szkół podstawowych wybierają logowanie w kolorze niebieskim, natomiast uczniowie gimnazjum wybierają logowanie w kolorze zielonym. Bezpośrednio po zalogowaniu kandydat dokonuje wyboru trzech szkół Powiatu  (przez szkołę należy rozumieć nie Zespół Szkół, ale konkretną szkołę np. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół ….). W obrębie tych trzech szkół uczeń może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Przy ustalaniu preferencji należy pamiętać o kolejności wyborów - od klasy, na której najbardziej kandydatowi zależy, do klasy, na której zależy mu najmniej, gdyż system pozycjonuje punkty do poszczególnych oddziałów. Kandydat, któremu wyniki pozwalałyby zostać przyjętym do kilku klas, zostanie umieszczony w tej z nich, która znajduje się najwyżej na jego liście preferencji.

Po wypełnieniu wniosku w systemie kandydat drukuje ten wniosek i podpisany przez rodzica składa w szkole pierwszego wyboru. Wniosek wypełniony tylko elektronicznie, a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji. Natomiast od 21 do 25 czerwca do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a także dokumenty potwierdzające osiągnięcia. Do 16 lipca komisje rekrutacyjne podadzą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 16 do 24 lipca uczniowie zakwalifikowani do danej szkoły będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych będzie podana do 25 lipca 2019 r.

Informacje o ofercie edukacyjnej szkół Powiatu Kłodzkiego są dostępne na stronach:

Licea ogólnokształcące

1.

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi  im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

www.chrobry.org

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie

www.liceum.nowaruda.pl

Technika

3.

Technikum Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

www.zsp1.ng.pl

4.

Technikum Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

5.

Technikum im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

6.

Technikum im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

7.

Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy – Zdroju w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

www.rst.ng.pl

Szkoły branżowe I stopnia

8.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. prof. Wacława Żenczykowskiego w Kłodzku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku

www.zsp1.ng.pl

9.

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Kłodzku w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku

www.ksp.klodzko.pl

10.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Staszica w Nowej Rudzie w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rudzie

www.zsp.nowaruda.pl

11.

Branżowa Szkoła I Stopnia im. prof. Sylwestra Kaliskiego w Bystrzycy Kłodzkiej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej

www.zspbystrzyca.com.pl

 

Terminy etapów rekrutacji obowiązujące w województwie dolnośląskim ustalone są przez Kuratora Oświaty i dostępne są na stronie:

https://www.kuratorium.wroclaw.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Zasady rekrutacji obowiązują na podstawie przepisów:

1. Rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996)

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. 2017 poz. 610)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U. 2017 poz. 586)

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013