OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zada Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast瘼czej"
[wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie O鈔odka Interwencji Kryzysowej"
[wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Powiatowego 字odowiskowego Domu Samopomocy"
[wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Spo貫cznej dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych intelektualnie- koedukacyjny (100 miejsc)"
[wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o otwartym konkursie na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Spo貫cznej dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych intelektualnie- ch這pcy (50 miejsc)"
[wi璚ej]

Wyniki konkursu

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 17.05.2016r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2016 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

Wyniki konkursu

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 12.04.2016r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2016 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOΒCZNEJ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH.
Zarz康 Powiatu K這dzkiego og豉sza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat K這dzki zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz康owym w 2016 r. [wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego

o konkursie ofert na realizacj zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego [wi璚ej]

OGΜSZENIE STAROSTY KΜDZKIEGO

w sprawie zg豉szania kandydat闚 na cz這nka Powiatowej Spo貫cznej Rady do spraw Os鏏 Niepe軟osprawnych w K這dzku. [wi璚ej]

Informacja

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 26.05.2015r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2015 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

Rozstrzygni璚ie konkursu

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 5.05.2015r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2015 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego o konkursie ofert

Zarz康u Powiatu K這dzkiego o konkursie ofert na realizacj zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego [wi璚ej]

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ...

Zarz康 Powiatu K這dzkiego og豉sza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat K這dzki zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz康owym w 2015 r. [wi璚ej]

Informacja o wyborze oferty - 03 lutego 2015 r.

z這鄴nej w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zada Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast瘼czej" [wi璚ej]

Og這szenie o otwartym konkursie ofert - 23 grudnia 2014 r.

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie Zada Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast瘼czej" [wi璚ej]

Informacja o wyborze oferty - 12 grudnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferty z這穎nej w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu K這dzkiego Plac闚ki Opieku鎍zo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowank闚" [wi璚ej]

Og這szenie o wyborze oferty

z這穎nej w otwartym konkursie ofert na realizacj zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu K這dzkiego trzech Plac闚ek Opieku鎍zo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego" ka盥ej d豉 14 wychowank闚. [wi璚ej]

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu K這dzkiego 3 Plac闚ek Opieku鎍zo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego" [wi璚ej]

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie n aterenie Powiatu K這dzkiego Plac闚ki Opieku鎍zo- Wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowank闚" [wi璚ej]

INFORMACJA

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 9.07.2014r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2014 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

OGΜSZENIE

OGΜSZENIE Zarz康u Powiatu K這dzkiego o konkursie ofert na realizacj zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego [wi璚ej]

INFORMACJA

Zarz康 Powiatu K這dzkiego na posiedzeniu w dniu 13.05.2014r. dokona rozstrzygni璚ia otwartego konkursu ofert na realizacj w roku 2014 zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego. [wi璚ej]

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarz康 Powiatu K這dzkiego og豉sza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat K這dzki zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz康owym w 2014 r. [wi璚ej]

Informacja o wyborze ofert

Informacja o wyborze ofert z這穎nych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zada publicznych

Wyb鏎 ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Wykonywanie Zada Organizatora Rodzinnej Pieczy Zast瘼czej"

Pe軟a tre嗆 og這szenia o konkursie

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie na terenie Powiatu K這dzkiego Zespo逝 Plac闚ek Opieku鎍zo-Wychowawczych typu socjalizacyjnego"

Pe軟a tre嗆 og這szenia o konkursie

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Powiatowego 字odowiskowego Domu Samopomocy"

Pe軟a tre嗆 og這szenia o konkursie

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie Domu Pomocy Spo貫cznej dla dzieci i m這dzie篡 niepe軟osprawnych intelektualnie"

Pe軟a tre嗆 og這szenia o konkursie

Og這szenie o otwartym konkursie ofert

Og這szenie o otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn.: "Prowadzenie O鈔odka Interwencji Kryzysowej"

Pe軟a tre嗆 og這szenia o konkursie

Informacja

Uprzejmie informuj, 瞠 wniosek o dofinansowanie ze 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki nale篡 z這篡 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w K這dzku w terminie do dnia 30.11.2013r. zgodnie z wymogami okre郵onymi w za陰czniku nr 1 do Rozporz康zenia Ministra Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotycz帷ych realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011r. Nr 6, poz. 25).
Za陰cznik

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Jacek Kubicki

ZAPROSZENIE

Uprzejmie zapraszam w dniu 7.11.2013r. godz. 10.3o ( sala obrad Rady Powiatu K這dzkiego) na spotkanie Powiatowej Spo貫cznej Rady ds. Os鏏 Niepe軟osprawnych z organizacjami i stowarzyszeniami dzia豉j帷ymi na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych na terenie Powiatu K這dzkiego, w trakcie kt鏎ego zebrane zostan propozycje zmian w dotychczas obowi您uj帷ych zarz康zeniach zwi您anych z udzielaniem dofinansowa ze 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
mgr Jacek Kubicki

OGΜSZENIE

Informacja o zwyci瞛cach konkursu z zakresu integracji os鏏 niepe軟osprawnych

[wi璚ej]

OGΜSZENIE

Zarz康u Powiatu K這dzkiego o konkursie ofert na realizacj zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego

[wi璚ej]

ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSUWyniki rozstrzygni璚ia konkursu

Og這szenie o konkursieOGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOΒCZNEJ OS笅 NIEPEΛOSPRAWNYCH - [czytaj wi璚ej]

WZ紑 OFERTY

Wyniki konkursuWyniki z rozstrzygni璚ia konkursu ofert na prowadzenie Powiatowego 字odowiskowego Domu Samopomocy w K這dzku przy ul. Szkolnej 8 - [czytaj wi璚ej]

Og這szenie o konkursieKonkurs ofert na prowadzenie Powiatowego 字odowiskowego Domu Samopomocy w K這dzku przy ul. Szkolnej 8 - [czytaj wi璚ej]

Og這szenie o konkursieKonkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Wykonywanie zada organizatora rodzinnej pieczy zast瘼czej" - [czytaj wi璚ej]

Og這szenie o konkursieKonkurs ofert na prowadzenie O鈔odka Interwencji Kryzysowej - [czytaj wi璚ej]

"Klub Przyjaci馧 Nasza Nadzieja"

Stowarzyszenie Os鏏 Niepe軟osprawnych "Nasza Nadzieja" rozpoczyna realizacj projektu - "Klub Przyjaci馧 Nasza Nadzieja - warsztaty dla os鏏 niepe軟osprawnych intelektualnie".
Projekt finansowany jest przez Europejski Fundusz Spo貫czny.Ch皻nych z Gminy Nowa Ruda zapraszamy do udzia逝 w programie.Zg這szenia telefoniczne 74 872 0350 lub osobi軼ie w siedzibie stowarzysznia - Nowa Ruda Rynek 1.
"NASZA NADZIEJA"
Stowarzyszenie Os鏏 Niepe軟osprawnych
PREZES
ㄆcja Zgryszka

ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSUWyniki rozstrzygni璚ia konkursu

OGΜSZENIE

Og這szenie Zarz康u Powiatu K這dzkiego
o konkursie ofert na realizacj zadania publicznego obejmuj帷ego dzia豉lno嗆 w zakresie spo貫cznej integracji os鏏 niepe軟osprawnych z terenu Powiatu K這dzkiego

[wi璚ej]

AKTYWNY SAMORZ.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w K這dzku informuje, 瞠 Powiat K這dzki przyst徙i do programu pilota穎wego Aktywny samorz康 realizowanego ze 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych
W dniu 1 lutego 2011 roku Pe軟omocnik Rz康u do Spraw Os鏏 Niepe軟osprawnych oraz Prezes Zarz康u Zwi您k闚 Powiat闚 Polskich podpisali Porozumienie dotycz帷e wsp馧pracy w zakresie wsp鏊nych dzia豉 samorz康闚 powiatowych na rzecz realizacji karty praw os鏏 niepe軟osprawnych i ich integracji spo貫cznej. Wsp馧praca mi璠zy stronami Porozumienia ma na celu wzmocnienie i usprawnienie wsp馧pracy z samorz康ami powiatowymi oraz wsparcie samorz康闚 w podejmowanych przez nie dzia豉niach na rzecz integracji os鏏 niepe軟osprawnych w spo貫czno軼i lokalnej, w jak najszerszym zakresie. Program Aktywny samorz康 jest wa積ym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki spo貫cznej wobec os鏏 niepe軟osprawnych. Dzia豉nia przewidziane w programie uzupe軟i plany uj皻e w powiatowych strategiach rozwi您ywania problem闚 spo貫cznych i programach dzia豉 na rzecz os鏏 niepe軟osprawnych. Umo磧iwi samorz康om aktywniejsze w陰czenie si w dzia豉nia na rzecz inkluzji spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych.

[wi璚ej]

Za陰czniki do pobrania

ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSUWyniki rozstrzygni璚ia konkursu

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarz康 Powiatu K這dzkiego og豉sza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat K這dzki zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz康owym w 2012 r.

Tre嗆 og這szenia o konkursie

ROZSTRZYGNI犴IE KONKURSUWyniki rozstrzygni璚ia konkursu

OGΜSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Zarz康 Powiatu K這dzkiego og豉sza otwarty konkurs ofert na zlecanie przez Powiat K這dzki zada z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych fundacjom oraz organizacjom pozarz康owym w 2012 r.

Tre嗆 og這szenia o konkursie

Robert Nowicki sz鏀ty w nowojorskim maratonie.

Kolejny sukces sportowy osi庵n掖 Robert Nowicki. W gronie 93 os鏏 poruszaj帷ych si na w霩ku zaj掖 6 miejsce z czasem 1.32.02. Po pasjonuj帷ej walce w nowojorskim maratonie ( 42km 195 m) zwyci篹y W這ch Alessandro Zanardi (1.13.58) przed reprezentantem RP Rafa貫m Wilkiem (1.14.00). Gratulujemy.

ZAPROSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K這dzku uprzejmie zaprasza przedstawicieli Stowarzysze i Organizacji Pozarz康owych dzia豉j帷ych na Rzecz Os鏏 Niepe軟osprawnych, w dniu 28.02.2012r. godz. 11.oo (Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w K這dzku,) na spotkanie w trakcie kt鏎ego zostanie przedstawiona kwota przyznanych 鈔odk闚 z Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych dla Powiatu K這dzkiego oraz zebrane zostan propozycje zwi您ane z ich podzia貫m.

Zabawa Miko豉jowa 2012.

Dnia 21 stycznia 2012r. w Hali Sportowej w K這dzku odby豉 si integracyjna zabawa dla dzieci niepe軟osprawnych, z Dom闚 Pomocy Spo貫cznej , Domu ma貫go Dziecka oraz plac闚ek opieku鎍zych i rodzin zast瘼czych. Bawi這 si oko這 800 os鏏 przy muzyce zespo逝 PODZAMEK BOYS. Organizatorem imprezy by這 Starostwo Powiatowe w K這dzku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz K這dzkie Centrum Rekreacji i Sportu. Jak na karnawa przysta這 dzieci na zabaw przyby造 w barwnych strojach. Zaproszeni go軼ie przybyli licznie u鈍ietniaj帷 swoj obecno軼i imprez. Byli to: Wiceminister Zdrowia, Pose na Sejm RP, Pan Jakub Szulc, Senator RP Pan Stanis豉w Jurcewicz, Wicestarosta K這dzki Pan Adam ㄠcki, Etatowy Cz這nek Zarz康u Powiatu Pan Krzysztof Baldy, Nieetatowy Cz這nek Zarz康u Powiatu Pan S豉womir Kajdas, Wiceburmistrz Miasta K這dzko Pan Witold Krzelowski, , Burmistrz Miasta Duszniki Zdr鎩 Pan Andrzej Rymarczyk, Zast瘼ca W鎩ta Gminy Wiejskiej K這dzko Pani Urszula Pantera趾a, Przewodnicz帷y Rady Gminy Wiejskiej K這dzko Pan Zbigniew Tur ,Sekretarz Gminy Szczytna Pani Aneta Sitarz, Proboszcz Parafii R騜anka Ks. Waldemar Ziembicki oraz radni Miasta K這dzko. Spo貫czn Rad ds. Os鏏 Niepe軟osprawnych reprezentowali: Przewodnicz帷y Pan Maciej Kordowski oraz Pani ㄆcja Zgryszka i Pan Stanis豉w Cie郵uk. Zebranych go軼i przywita Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K這dzku Pan Jacek Kubicki. Licznie po raz kolejny stawi造 si organizacje pozarz康owe z terenu Powiatu K這dzkiego dzia豉j帷e na rzecz Os鏏 Niepe軟osprawnych. Tym razem do K這dzkiej Hali Sportowej zawita這 4 Miko豉j闚 z dalekiej Laponii, kt鏎zy uczestnikom imprezy rozdali 585 paczek. Przebieg imprezy rejestrowa豉 Telewizja K這dzka i Sudecka oraz lokalne media prasowe. Olbrzymi wk豉d w organizacj zabawy wnie郵i pracownicy PCPR i Starostwa Powiatowego: Pani Teresa Ludwin, Pani Iwona Matuszny oraz Pani Paula Szkutnik. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie serdecznie dzi瘯uje wszystkim sponsorom, dzi瘯i kt鏎ym tego rodzaju zabawy integracyjne mog si odbywa. S to: Starosta K這dzki Pan Maciej Awi瞠, Burmistrz Miasta K這dzko Pan Bogus豉w Szpytma, W鎩t Gminy K這dzko Pan Stanis豉w Longawa, Wicestarosta K這dzki Pan Adam ㄠcki, Pani Bo瞠na Tywoniuk Eurocash, Pan Ryszard Tywoniuk MEDIPOL, Pan Pawe B豉chowicz, Wiceminister Zdrowia,Pose na Sejm RP Pan Jakub Szulc, Pose na Sejm RP Pan Andrzej D帳rowski, Pan S豉womir Kajdas, Pose na Sejm RP Pani Monika Wielichowska, Restauracja Majowy Sen, Pani Marta Cieszy雟ka hurtownia Impmar, Radny Powiatu K這dzkiego Pan Leszek Ujma, Senator RP Pan Stanis豉w Jurcewicz, Burmistrz Miasta Duszniki Zdr鎩 Pan Andrzej Rymarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Bystrzyca K這dzka Pani Renata Surma, Dom Dziecka K這dzko ul. Korczaka, Pan Zdzis豉w Jasi雟ki Kajzerka, Pan Augustyn Ma郵anka i Marek Duda Mineral Gorzan闚 Zdr鎩, Pan Maciej Machela Bagietka Jaszkowa Dolna, Pan Jerzy Szyma鎍zyk Zesp馧 Uzdrowisk K這dzkich, Pan Piotr Wyst瘼ski Stra Miejska K這dzko, Pan Mieczys豉w Bromboszcz GS Samopomoc Ch這pska, Pani Valerie Jourdan Leclerc K這dzko, Pa雟two El瘺ieta i Stanis豉w Wo趾 firma Jespol, Sp馧dzielnia Mieszkaniowa K這dzko, Pan Ryszard Pankiewicz Cukiernia Aga Z這tno, Pan Bogdan Dudziak cukiernia, Pa雟two Danuta i J霩ef Ma郵anka cukiernia, Pani Jolanta Rymarczyk Dusznickie stowarzyszenie Na Rzecz Os鏏 Niepe軟osprawnych, Pan Tadeusz Dinstak hurtownia Domax.
DZI艼UJEMY.


Realizacja Programu wyr闚nywania r騜nic mi璠zy regionami II w 2012 rokuTre嗆 informacji

S P R A W O Z D A N I E

z dzia豉lno軼i zespo逝 ds. rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej os鏏 niepe軟osprawnych w latach 2008 2011 w zakresie udzielonych dofinansowa ze 鈔odk闚 Pa雟twowego Funduszu Rehabilitacji Os鏏 Niepe軟osprawnych.

Tre嗆 sprawozdania

WA烤E

ZARZ.ZENIE Nr 50 /2011 STAROSTY KΜDZKIEGO z dnia 06 lipca 2011 r. w sprawie przyj璚ia tekstu og這szenia informuj帷ego o mo磧iwo軼i zg豉szania kandydat闚 na cz這nk闚 Powiatowej Spo貫cznej Rady ds. Os鏏 Nipe軟osprawnych

Tre嗆 zarz康zenia

Informacja

Dnia 15.01.2011r. o godzinie 11:00 w Hali Sportowej Stadionu K這dzkiego rozpocz窸a si integracyjna zabawa dla dzieci niepe軟osprawnych, biednych, z Dom闚 Pomocy Spo貫cznej, z Domu Ma貫go Dziecka oraz plac闚ek opieku鎍zych i rodzin zast瘼czych. Bawi這 si ponad 500 dzieci przy muzyce zespo逝 Podzamek Boys i kol璠ach, 酥iewanych przez ma貫 dzieci z Domu Dziecka i niewidom Magdalen. Organizatorami tej wspania貫j imprezy by這: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, K這dzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji i firma Jespol SA Stanis豉w i El瘺ieta Wo趾. 520 Paczek ufundowali: Starosta K這dzki, Burmistrz Miasta K這dzka, W鎩t Gminy K這dzko i Jespol. Dzieci przyby造 na zabaw w r騜nokolorowych strojach jak na Karnawa przysta這. Imprez otworzyli gospodarze: Starosta K這dzki Pan Maciej Awi瞠 i Burmistrz Miasta K這dzka Pan Bogus豉w Szpytma. Pan Starosta witaj帷 dzieci powiedzia, 瞠 od lat uczestniczy w tej wyj徠kowej imprezie wraz ze swoj c鏎eczk. Przebieg imprezy rejestrowa豉 Telewizja K這dzka i Sudecka oraz lokalne media prasowe. Zaproszeni go軼ie przybyli licznie u鈍ietniaj帷 swoj obecno軼i imprez. Byli to: Wicestarosta K這dzki Pan Adam ㄠcki, Cz這nek Zarz康u Powiatu Pan S豉womir Kajdas, Wiceburmistrz Miasta K這dzko Pan Witold Krzelowski, Pose na Sejm RP Pani Monika Wielichowska, Senator Pan Stanis豉w Jurcewicz, radni Miasta K這dzko Pan Armin Jarosz, Pan Adam Kowalski, Pani Teresa Ludwin, Pan Tomasz 畝bski, Pani El瘺ieta 砰ty雟ka, Radny Powiatu K這dzkiego Pan Leszek Ujma, przewodnicz帷y Gminy wiejskiej K這dzko Pan Zbigniew Tur. Na zabaw w komplecie przyby豉 Rada Spo貫czna ds. Os鏏 Niepe軟osprawnych z Przewodnicz帷ym Panem Maciejem Kordowskim na czele oraz Ks. Dziekan Parafii Podwy窺zenia Krzy瘸 安i皻ego Julian Rafa趾o i Ks. Proboszcz Parafii R騜anka Waldemar Ziembicki. Wszystkich go軼i przywita Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Jacek Kubicki, kt鏎y wspomnia o tym, 瞠 ta pi瘯na zabawa karnawa這wa odbywa si ju od 11 lat, czyli chwili powstania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Olbrzymi wk豉d w organizacj zabawy wnie郵i pracownicy PCPR: Pani Teresa Ludwin, Pani Iwona Matuszny oraz Pani Paula Szkutnik. W czasie zabawy uczestnicz帷e dzieci mia造 okazj pozna swoich r闚ie郾ik闚 z innych stron powiatu K這dzkiego, wsp鏊nie si bawi i powita Miko豉ja z dalekiej Laponii. Licznie wstawi造 si ju po raz kolejny organizacje pozarz康owe dzia豉j帷e na rzecz Os鏏 Niepe軟osprawnych z Kudowy Zdroju, K這dzka, Nowej Rudy, Bystrzycy K這dzkiej i innych rejon闚. Impreza zako鎍zy豉 si wyst瘼em zespo逝 hip - hopowego z Kudowy Zdroju i wr璚zeniem paczek. Wszyscy uczestnicy wyszli bardzo zadowoleni oczekuj帷 kolejnej zabawy. Powiatowe Centrum dzi瘯uje wszystkim sponsorom, dzi瘯i kt鏎ym takie integracyjne zabawy mog si odbywa. S to: Starosta K這dzki, Jespol S.A Chata Polska, Wiceminister Zdrowia Jakub Szulc, W鎩t Gminy K這dzko, Burmistrz Miasta K這dzka, Senator RP Stanis豉w Jurcewicz, Hurtownia "Impmar", Stra Miejska , Dolno郵御ka Szko豉 Wy窺za filia K這dzko, "Kajzerka" 疾lazno, ZUK Polanica Zdr鎩 Bagietka Jaszkowa Dolna, Mineral Gorzan闚, Cukiernia"Aga" Z這tno, Cukiernia B. Dudziak Cukiernia J.D. Ma郵anka , Hurtownia "Domino", GS. Samopomoc Ch這pska, Galeria Twierdza K這dzko, Carrefour K這dzko, Fundacja "R闚ni cho R騜ni" Mi璠zyg鏎ze, Domy Pomocy Spo貫cznej Ludwikowice I 圭inawka Dolna 21, Cz這nek Zarz康u Powiatu Pan S豉womir Kajdas, Radny Rady Miejskiej Pan Armin Jarosz.
Poni瞠j linki do materia堯w Telewizji K這dzkiej i Telewizji Sudeckiej, kt鏎e rejestrowa造 najpi瘯niejsze momenty imprezy:
tv sudecka
tv klodzkoProjekt i wykonanie: gredys@gmail.com