PFRON Kłodzko - wnioski
Wniosek na turnus rehabilitacyjny
Wniosek na sprzęt rehabilitacyjny
Wniosek na sprzęt ortopedyczny
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier technicznych
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się
O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji


PFRON Kłodzko - informacje
Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Kłodzkiego na lata 2016 - 2020


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl
Dane adresowe: ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko, tel. (074) 865-81-79, 867-27-85, 867-82-60
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Funkcje: dyrektor - Jacek Kubicki