Prawo:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. o sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2003 r. nr 100, poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 96, poz. 861)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 700, poz. 930)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl
Dane adresowe: ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko, tel. (074) 865-81-79, 867-27-85, 867-82-60
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Funkcje: dyrektor - Jacek Kubicki