Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych. (Dz. U. 2003 nr 62, poz. 560)

Regulamin Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku

Zarządzenie Starosty Kłodzkiego w sprawie zmiany składu osobowego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kłodzku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku, e-mail: pcpr@powiat.klodzko.pl
Dane adresowe: ul. Kościuszki 2, 57-300 Kłodzko, tel. (074) 865-81-79, 867-27-85, 867-82-60
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30
Funkcje: dyrektor - Jacek Kubicki