artykuł

Zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim

24 listopadaa 2011 08:51

W dniu 18 grudnia 2011r. wejdzie w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim, która przewiduje zwiększenie ochrony konsumentów ale również i banków.

 

Pod rządami obecnej ustawy konsument odstępując od umowy zwracał jedynie kapitał bez odsetek. Nowa ustawa nakazuje natomiast przy odstąpieniu od umowy zwrócić nie tylko kapitał ale również i odsetki za okres od wypłaty kredytu do dnia spłaty. Wydłuży się natomiast czas na odstąpienie od umowy z 10 dni do 14 dni. Nowa ustawa nakłada na banki rozbudowane obowiązki informacyjne już na etapie reklamy. Dzisiaj wystarczy jedynie wskazać rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Po wejściu w życie nowych przepisów bank będzie zobowiązany podać całkowitą kwotę kredytu, i stopę jego oprocentowania wraz z wyodrębnionymi opłatami uwzględnionymi w całkowitym koszcie, jak np. obowiązkowe ubezpieczenie. Niezwykle istotne jest to, że informacje te zobowiązane będą podawać nie tylko banki, ale również instytucje para bankowe, które obecnie najczęściej doliczają ukryte koszty co sprawia, że rzeczywisty koszt kredytu wynosi nierzadko kilkadziesiąt procent rocznie.

W nowej ustawie nie będzie natomiast ograniczona maksymalna wysokość wszystkich opłat i prowizji, która w obecnej ustawie określona jest na poziomie 5 %. Ochronę konsumentów zapewnić ma w nowej ustawie wprowadzenie europejskiego ujednoliconego formularza kredytowego, w którym wskazane będą wszystkie koszty związane z kredytem. Ułatwi to konsumentom porównanie ofert kredytów nie tylko banków na rynku krajowym ale również w całej UE.

Zmiana dotyczy też wcześniejszej spłaty kredytu. Według nowych przepisów instytucje udzielające kredytów będą mogły pobierać rekompensatę w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci zaciągniętą pożyczkę. Wprowadzana zmiana nie będzie jednak dotyczyła wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania, i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w ciągu 12 miesięcy trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Nowa ustawa przewiduje również podwyższenie progu, do którego kredyt uznaje się za konsumencki. Dzisiaj jest to 80 tys., w nowej ustawie próg ten wzrośnie do 255 550 zł.

Tagi: ustawa o kredycie konsumenckim, kredyt konsumencki

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 27 czerwca 2011 12:03

Data publikacji: 27 czerwca 2011 12:03

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013