artykuł

Pięć lat po Schengen

08 październikaa 2012 08:54

Na zakończenie polsko-czeskiego transgranicznego projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, 2 października br. odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanych inwestycji oraz zorganizowana przez stronę czeską konferencja podsumowująca pn.  „Obszar Schengen po pięciu latach”.

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach programu operacyjnego współpracy Transgranicznej zmodernizowano most łączący Niemojów z Bartošovicami oraz przebudowano drogę do przejścia granicznego Kamieńczyk-Mladkov. Konferencja na Suchym Vrchu dotyczyła wszystkich wspólnych działań promocyjno-inwestycyjnych, a także bezpieczeństwa i współpracy policji oraz straży pożarnej po obu stronach granicy. Powiat kłodzki reprezentowali starosta Maciej Awiżeń, członek Zarządu Krzysztof Baldy, radny powiatowy Hubert Krech, Kraj Hradecki – zastępca hejtmana Helmut Dohnálek, a Euroregion Glacensis sekretarze obu części Euroregionu – Jaroslav Štefek i Radosław Pietuch. Obecni byli także burmistrzowie miast przygranicznych oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Podrobný program

 

 slavnostní ukončení projektů infrastruktury pro překračování hranice

 a semináře na téma „Schengen po pěti letech“

 

Termín:                           2. říjen 2012

Místo konání:                 most v Bartošovicích v Orlických horách-Niemojów

                                         Hraniční přechod Mladkov-Kamenczyk

                                         Kramářova chata na Suchém Vrchu

 

Podrobný program setkání:

 9 00                 otevření zrekonstruovaného mostu v Bartošovicích v Orl. h.- Niemojów

9 30  – 10 00       přejezd k přechodu Mladkov - Kamenczyk

10 00                       otevření odpočinkového místa pro turisty a otevření vybudované komunikace u

přechodu Mladkov - Kamenczyk

10 30 – 11 00                      přejezd na Suchý Vrch

11 00 _  12 00                      oběd

1200 -  13 30     I. blok semináře na téma „Schengen po pěti letech“

-          Helmut Dohnálek, Královéhradecký kraj, název „Schengen z pohledu Královéhradeckého kraje“

-          Maciej Awiźeń, Powiat Klodzki, název „Powiat Klodzki v Schengenském prostoru“

-          Mgr. Miroslav Smejkal, Pardubický kraj, název „Rozvoj cestovního ruchu Pardubického kraje po Schengenu“

-          Urząd Marszałkowski Województwa Dołnósląskiego Wroclaw, oddělení dopravy

-          Dariusz Krajnik, Zarzad Dróg Powiatowych w Kłodzku, název „Modernizace silnic k hraničním přechodům – momentálně realizované polsko-české projekty“

13 30  _  14 00     coffee break

14 00 – 15 00     II. blok semináře na téma „Schengen po pěti letech“

-          Ivan Kraus, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Krajské sdružení Královéhradeckého kraje, název „Přeshraniční spolupráce jednotek požární ochrany“

-          kpt. Ing. Iva Hanušová, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje,  název „Policejní spolupráce v rámci Schengenu“

-          pplk. Ing. František Mencl, Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, název „Integrovaný záchranný systém v Schengenu“

15 00      diskuze, zakončení semináře

Tagi: Schengen, konferencja, współpraca transgraniczna, projekty unijne

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 08 październikaa 2012 08:54

Data publikacji: 08 październikaa 2012 08:54

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013