artykuł

Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17

22 marca 2017 11:02

„Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie
przy ul. Osiedle Piastowskie 17”

 

Oś priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Poddziałanie nr 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - ZIT AW”

 

Projekt „Modernizacja budynków Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie przy ul. Osiedle Piastowskie 17” realizowany jest przez Powiat Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 – grudzień 2017

 

Całkowita wartość projektu: 1 617 001,26 PLN

Dofinasowanie: 1 372 698,79 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych)

Wkład własny: 242 240,97 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych)

 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła obiektu Liceum

Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.

 

Realizacja inwestycji wpisuje się w działania skierowane na poprawę efektywności energetycznej obiektów użytku publicznej oraz ograniczania niskiej emisji jak i wynikającego z niej zanieczyszczenia powietrza na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej i Powiatu Kłodzkiego.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie.

 

Cele szczegółowe:

1)      Zwiększenie sprawności produkcji i rozprowadzania energii cieplnej poprzez urządzenie nowej kotłowni z kotłami gazowymi kondensacyjnymi oraz wymianę instalacji c.o. i c.w.u.,

2)      Zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania źródła ciepła poprzez urządzenie nowej kotłowni i wymianę kotłów,

3)      Zmniejszenie strat ciepła w obiekcie poprzez ocieplenie wybranych elementów budynku, w tym ścian oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także realizację innych prac budowlanych skierowanych na poprawę termoizolacji,

4)      Zapewnienie efektywności gospodarki cieplnej obiektu dzięki zastosowaniu elementów systemu zarządzania energią oraz przeprowadzeniu szkoleń dla użytkowników.

 

Korzyści długofalowe, wynikające z realizacji projektu:

1)      spełnianie przez obiekt wymogów prawnych pod kątem izolacji cieplnej,

2)      poprawa bezpieczeństwa obiektu i spełnianie przez kotłownię WT,

3)      zmniejszenie zużycia paliwa na potrzeby c.o. i c.w.u.,

4)      zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,

5)      korzyści środowiskowe (w tym ograniczenie czynników wpływających na zmiany klimatu) i zdrowotne wynikające z czystszego powietrza,

6)      korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa.

 

Zakres działań planowanych do realizacji w ramach projektu to głównie prace termomodernizacyjne i związane ze zmianą źródła ciepła, w tym elementy zarządzania systemem energetycznym obiektu, na które składają się:

1)      prace ociepleniowe,

2)      wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (część nie wymieniona),

3)      poprawa systemu wentylacji naturalnej i jakości higienicznej powietrza w salach lekcyjnych poprzez zamontowanie nawiewników higrosterowalnych w istniejących oknach,

4)      modernizacja c.o. wraz z zastosowaniem elementów systemu zarządzania energią w obiekcie,

5)      modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 22 marca 2017 11:02

Data publikacji: 22 marca 2017 11:02

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013