artykuł

Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT

25 majaa 2018 14:46


Projekt „Cyfrowe Szkoły Powiatu Kłodzkiego - Stawiamy na technologie IT” (przyjęty skrót CSPK)realizowany będzie przez Powiat Kłodzki w pięciu szkołach zawodowych, prowadzonych przez tę Jednostkę:1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku;2. Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju;3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 3 w Kłodzku;4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku;5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kłodzkiej.Cele Projektu wynikają bezpośrednio z przeprowadzonej DIAGNOZY (inwentaryzacja z 06.2016r. i diagnoza interesariuszy). Do Projektu przyjęto tylko te szkoły, w których istniejący  technicznych i kadrowych gwarantuje, po odpowiednim uzupełnieniu, osiągnięcie założonych celów Projektu. Jednocześnie szczególną uwagą objęto te placówki, w których stan wyposażenia w podstawową infrastrukturę dydaktyczną znacząco odbiega od przyjętych standardów.Za realizację Projektu odpowiedzialny będzie Powiat Kłodzki (w tym za realizację wskaźników,monitoring, trwałość Projektu).CELEM głównym Projektu CSPK jest stworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania w zakresie nauk przyrodniczych, cyfrowych i zawodowych, ukierunkowanych również na inteligentne specjalizacje i dopasowanych do potrzeb rynku pracy,, w szkołach zawodowych w Powiecie Kłodzkim,w tym również dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez doposażenie placówek w narzędzia TIK. Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez ZADANIA:-doposażenie pracowni (zawodowych, języków obcych, informatycznych, matematycznych,fizycznych, chemicznych i biologicznych) w sprzęt i narzędzia wspomagające wykorzystanie TIK wprocesie nauczania,-doposażenie w sprzęt sieciowy i serwerowy, zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa,-działania promocyjne (w tym m.in. tablice informacyjne, nalepki na sprzęt, ulotki, plakaty i rollupy,ogłoszenia w prasie).- zarządzanie projektem realizowane przez pracowników merytorycznych Wnioskodawcy,-sporządzenie dokumentacji projektowej.Ze zmodernizowanych pracowni będą korzystać nie tylko uczniowie szkół zawodowych, ale równieżna zasadach udostępnienia uczniowie innych szkół i placówek oświatowych Powiatu. Ogólną liczbę użytkowników doposażonych pracowni oszacowano na poziomie 1462 os.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 25 majaa 2018 14:46

Data publikacji: 25 majaa 2018 14:46

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013