artykuł

Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K – budynek nr 4

29 listopadaa 2017 13:08

 

Projekt „Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4”

Oś Priorytetowa nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym 
Poddziałanie nr 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym - OSI 
Schemat nr 3.3 A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej 

Projekt „Modernizacja budynku administracji publicznej w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K - budynek nr 4” realizowany jest przez Powiat Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 624 382,85
Dofinansowanie (PLN): 1 339 732,58 (85 % wydatków kwalifikowalnych)
Wkład własny (PLN): 236 423,39 (15 % wydatków kwalifikowalnych)

Okres realizacji projektu: kwiecień 2016 - czerwiec 2018

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą źródła ciepła budynku administracji publicznej nr 4 w Kłodzku przy ul. Wyspiańskiego 2K.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku przy ul. Wyspiańskiego 2K w Kłodzku.

Cele szczegółowe:

 1. zmniejszenie strat ciepła w obiekcie poprzez ocieplenie wybranych elementów budynku (stropy, ściany) oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także realizację wspomagających prac budowlanych skierowanych na poprawę termoizolacji,
 2. poprawa sprawności wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizację instalacji c.o. wraz ze zmianą źródła ciepła na wysokosprawne oraz udrożnienie i zwiększenie efektywności instalacji wentylacji i klimatyzacji,
 3. zapewnienie skutecznego funkcjonowania nowych rozwiązań w zakresie energetyki cieplnej budynku dzięki zastosowaniu elementów systemu zarządzania energią w obiekcie oraz przeprowadzeniu szkolenia dla użytkowników.

Zakres projektu obejmuje głównie prace termomodernizacyjne i związane ze zmianą źródła ciepła, w tym elementy zarządzania systemem energetycznym obiektu, na które składają się:

 1. modernizacja systemu c.o. poprzez: a) prace w zakresie instalacji c.o. (wymiana grzejników, wymiana przewodów rozprowadzających wraz z zaizolowaniem, montaż zaworów podpionowych i zaworów termostatycznych, montaż sieci odpowietrzających, montaż automatyki pogodowej), b) prace w zakresie kotłowni - wymiana źródła zasilania c.o. z kotła olejowego na gazowy,
 2. ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nad II piętrem,
 3. ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem nad III piętrem,
 4. ocieplenie ścian wewnętrznych od strony przestrzeni nieogrzewanej,
 5. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
 6. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w pomieszczeniach biurowych oraz wywiewnej działającej okresowo w sanitariatach,
 7. renowacja, montaż i wymiana drzwi zewnętrznych na wzór istniejących.


Długofalowe korzystne oddziaływania projektu:

 • ograniczenie niskiej emisji wpływające na poprawę jakości powietrza i innych komponentów środowiska,
 • ograniczenie emisji CO2 przyczyniającej się do zmian klimatu,
 • poprawa zdrowia publicznego,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania obiektu, co pozwoli przeznaczyć zaoszczędzone środki na inne zdania publiczne,
 • poprawa estetyki przestrzeni miejskiej,
 • zwiększenie atrakcyjności Kłodzka i powiatu jako miejsca zamieszkania i inwestowania.

Korzystne oddziaływania w zakresie infrastruktury:

 • spełnianie przez obiekt warunków technicznych oraz wymogów prawnych pod kątem izolacji cieplnej,
 • minimalizacja zużycia paliwa na potrzeby c.o.-ograniczenie niskiej emisji,
 • zmniejszenie emisji CO2 do środowiska,
 • korzyści środowiskowe (w tym ograniczenie czynników wpływających na zmiany klimatu) i zdrowotne wynikające z czystszego powietrza,
 • korzyści ekonomiczne wynikające ze zmniejszenia zużycia paliwa.

 

Pierwotne wartości projektu z wniosku o dofinasowanie: całkowita wartość projektu: 1 868 003,44 PLN, dofinasowanie: 1 532 348,35 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 270 414,41 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych). Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych wartości projektu uległy obniżeniu do kwot: całkowita wartość projektu: 1 624 382,85 PLN, dofinasowanie: 1 339 732,58 PLN (85 % wydatków kwalifikowalnych), wkład własny: 236 423,39 PLN (15 % wydatków kwalifikowalnych).

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 listopadaa 2017 13:08

Data publikacji: 29 listopadaa 2017 13:08

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013