artykuły

Wernisaż wystawy i konferencja w ramach projektu "Bliżej natury, bliżej kultury"

 

Wernisaż inaugurujący polsko-czeską wystawę zrealizowaną w ramach wspólnego polsko-czeskiego projektu „Bliżej natury, bliżej kultury” miał miejsce 19 kwietnia br., na rynku w Nachodzie. Polsko-czeski projekt realizowany jest przez Powiat Kłodzki oraz czeskie stowarzyszenie Branka i koncentruje się na promocji kłodzkiego pogranicza jako obszaru o wspólnej polsko-czeskiej ofercie turystycznej. Jego celem jest wydłużenie pobytów turystycznych na pograniczu oraz zwiększenie przepływu turystów przez granicę w celu odwiedzeniu atrakcji turystycznych i kulturowych w sąsiednim kraju.

więcej treści z artykułu: Wernisaż wystawy i konferencja w ramach projektu "Bliżej natury, bliżej kultury"

Plenerowa wystawa fotografii w Lądku-Zdroju

Utworzona w ramach projektu "Bliżej natury, bliżej kultury" wystawa przedstawiająca piękno krajobrazu, zabytki kultury i turystykę aktywną na ziemi kłodzkiej w okresie ferii świątecznych i zimowych będzie prezentowana na ulicy Cienistej w uzdrowisku Lądek-Zdrój.
Projekt realizowany przez powiat kłodzki i stowarzyszenie Branka z Nachodu w roku 2017 był dofinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Prezentowane w Lądku-Zdroju plansze to polska część tej prezentacji. Cała wystawa promowała ziemię kłodzka i kłodzkie pogranicze w Polsce i Czechach od kwietnia do października 2017 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
Projekt je spolufinancován z prostředku EFRR v rámci Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Plenerowa wystawa fotografii w Lądku-Zdroju

Plenerowa wystawa fotografii w Kłodzku

Zrealizowana w ramach projektu "Bliżej natury, bliżej kultury" wystawa przedstawiająca piękno krajobrazu, zabytki kultury i turystykę aktywną na ziemi kłodzkiej będzie prezentowana do końca października na ogrodzeniu starostwa powiatowego w Kłodzku od strony skweru. Wystawa powstała w ramach projektu "Bliżej natury, bliżej kultury" dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, realizowanego przez powiat kłodzki i stowarzyszenie Branka z Nachodu w roku 2017. Prezentowane w Kłodzku plansze to polska część tej prezentacji. Cała wystawa promowała ziemię kłodzka i kłodzkie pogranicze w Polsce i Czechach od kwietnia do października 2017 r.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředku EFRR v rámci Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Plenerowa wystawa fotografii w Kłodzku

POWIAT KŁODZKI NA XIX MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH "INFOTOUR i TURYSTYKA ROWEROWA" 2018 W HRADCU KRALOVE

W dniu 10 marca br. powiat kłodzki w ramach współpracy z czeską organizacją turystyczną Czechy Wschodnie oraz Stowarzyszeniem Branka uczestniczył po raz kolejny w targach ruchu turystycznego w Hradcu Kralove w Republice Czeskiej.  Na stoisku dystrybuowane były przede wszystkim czeskojęzyczne materiały pochodzące z dwóch ostatnich wspólnych projektów „Bliżej kultury, bliżej natury” oraz „Ziemia Kłodzka. Kraina Kultury” dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Interreg VA Czechy - Polska za pośrednictwem Euroregionu Glacensis. Oprócz promocji walorów turystycznych ziemi kłodzkiej, targi były okazją do spotkania polskich i czeskich partnerów w celu omówienia wspólnych planów dotyczących aplikowania o kolejne środki europejskie na zadania z zakresu promocji i rozwoju turystyki na polsko-czeskim pograniczu.

więcej treści z artykułu: POWIAT KŁODZKI NA XIX MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH TURYSTYCZNYCH "INFOTOUR i TURYSTYKA ROWEROWA" 2018 W HRADCU KRALOVE

Wystawa "Bliżej natury, bliżej kultury" we Wrocławiu

 

Plenerowa wystawa fotografii prezentująca atrakcje turystyczne kłodzkiego pogranicza zrealizowana w ramach projektu „Bliżej natury, bliżej kultury” po prezentacjach po stronie czeskiej w Pradze, Adršpachu i Ratibořicach powróciła do Polski i od 13 października br. jest eksponowana na ul. Świdnickiej we Wrocławiu. Ta lokalizacja to już ostatnie miejsce prezentacji wystawy w ramach projektu. Piękne zdjęcia z naszego regionu można tu oglądać do końca października.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředku EFRR v rámci Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Wystawa "Bliżej natury, bliżej kultury" we Wrocławiu

Katalog wystawy "Bliżej natury, bliżej kultury"

Katalog wystawy "Bliżej natury, bliżej kultury" zawiera zdjęcia i opisy atrakcji turystycznych na kłodzkim pograniczu w języku polskim, czeskim i angielskim.

Katalog do pobrania w formacie pdf w załączniku.

więcej treści z artykułu: Katalog wystawy "Bliżej natury, bliżej kultury"

BLIŻEJ natury, bliżej kultury - informacje o projekcie

 

Polsko-czeski projekt „Bliżej natury, bliżej kultury” koncentruje się na promocji kłodzkiego pogranicza jako obszaru o wspólnej polsko-czeskiej ofercie turystycznej w celu wydłużenia pobytów turystycznych na pograniczu oraz zwiększeniu przepływu turystów przez granicę
w celu odwiedzeniu atrakcji turystycznych i kulturowych w kraju sąsiednim.

Zasadnicze działania projektowe to przygotowanie wystawy fotografii prezentującej wybrane atrakcje kulturowe i przyrodnicze pogranicza kłodzkiego, także pod kątem aktywnego spędzania czasu, uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, uprawiania sportu, turystyki tematycznej. Wystawa składa z 40 tablic - 24 partnera polskiego i 16 partnera czeskiego, zawierających zdjęcia z opisem atrakcji lub oferty turystycznej, tablice będą poza tym zawierały opis regionu, mapę oraz opis projektu. W ramach projektu wystawa jest prezentowana w 5 miejscach po stronie polskiej oraz 4 miejscach po stronie czeskiej w przestrzeni publicznej, w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców, ale także przez turystów oraz osoby przybywające w celach biznesowych. Wspólna oferta jest także zaprezentowana w trójjęzycznym folderze promocyjnym, który rozpowszechnianym na targach turystycznych oraz w informacjach turystycznych.

Pierwszym miejscem prezentacji wystawy był Nachod, otwarcie wystawy było połączone z konferencją prasową, podczas której zaprezentowali się gestorzy atrakcji turystycznych z obu stron pogranicza, ze szczególnym uwzględnieniem nowej oferty.

Zdjęcia polskich i czeskich autorów prezentują szerokie spektrum atrakcji przyrodniczych, kulturowych i turystycznych pogranicza kłodzkiego, które mają zainteresować różnymi formami spędzania wolnego czasu, jak turystyka aktywa, turystyka kulturowa, pobytami uzdrowiskowymi oraz ofertami dla rodzin z dziećmi.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A

Republika Czeska-Polska 2014-2020

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: BLIŻEJ natury, bliżej kultury - informacje o projekcie

Wystawa promocyjna "Bliżej natury, bliżej kultury" podróżuje po Polsce i Czechach

 

Plenerowa wystawa fotografii, która jest elementem polsko-czeskiego projektu promocyjnego pn. „Bliżej natury, bliżej kultury”, realizowanego przez Powiat Kłodzki i Stowarzyszenie Branka z Nachodu, jest prezentowana w kolejnych miejscach w Polsce i Czechach. Z Łodzi, gdzie można ją było podziwiać na Starym Rynku, wystawa pojechała do Poznania. W stolicy Wielkopolski stanęła na placu Wolności i można ją tam oglądać do 2 sierpnia. W miejscach prezentacji wystawy w Łodzi i Poznaniu organizowane są letnie imprezy plenerowe, dzięki czemu ze wspólną polsko-czeską ofertą turystyczną może się zapoznawać więcej osób. Z Poznania ekspozycja powędruje do Pragi na jeden z głównych placów miejskich, Náměstí Republiky, który przemierzają zarówno liczni turyści jak i mieszkańcy stolicy Czech.

 

Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A

Republika Czeska-Polska 2014-2020

za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Wystawa promocyjna "Bliżej natury, bliżej kultury" podróżuje po Polsce i Czechach

Atrakcje Regionów - powiat na targach turystycznych w Chorzowie

Powiat Kłodzki wraz z czeskimi przyjaciółmi ze Stowarzyszenia Branka z Nachodu realizuje projekt „Bliżej natury, bliżej kultury” promujący atrakcje pogranicza. Jednym z elementów projektu był udział w targach Turystyki weekendowej „Atrakcje Regionów”, które odbyły się w Parku Śląskim w Chorzowie w dniach 2-4 czerwca br. Na stoisku promocyjnym wspierali nas koledzy i koleżanki z Uzdrowiska Lądek-Długopole oraz Gminy Lądek-Zdrój.

Stoisko promujące atrakcje ziemi kłodzkiej i kłodzkiego pogranicza cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających. Miłym zakończeniem imprezy było otrzymanie przez nas III nagrody w konkursie pn. "Najlepsze turystyczne wydawnictwo promocyjne regionów i miast” za folder „Bliżej natury, bliżej kultury”.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředku EFRR v rámci Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Atrakcje Regionów - powiat na targach turystycznych w Chorzowie

Powiat Kłodzki na targach turystycznych w Opolu

Promocja powiatu kłodzkiego na Targach Turystyki „W stronę słońca w Opolu” odbywała się w tym roku w ramach projektu „Bliżej natury, bliżej kultury” realizowanego z Programu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Na opolskim rynku stanęła plenerowa wystawa fotografii prezentująca atrakcje turystyczne: przyrodnicze, kulturowe i turystyki aktywnej pogranicza kłodzkiego, a w dniach 26-28 maja także stoisko promocyjne powiatu kłodzkiego. Podczas uroczystego zakończenia imprezy Powiat Kłodzki otrzymał wyróżnienie za promocję turystyczną oferty „Bliżej natury, bliżej kultury”.

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis

Projekt je spolufinancován z prostředku EFRR v rámci Euroregionu Glacensis

więcej treści z artykułu: Powiat Kłodzki na targach turystycznych w Opolu

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013