artykuły

"Żyjemy razem" - współpraca instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim

05 październikaa 2018 09:39

 "Żyjemy razem" nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001064 to czesko-polski projekt promocyjny dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, który będzie realizowany w latach 2018-2020. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko, pozostali partnerzy projektu to: Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Głównym celem projektu jest zwiększenie intensywności współpracy instytucji i społeczności w przygranicznym regionie orlicko-kłodzkim poprzez realizację wspólnych działań skierowanych do lokalnych społeczności, mających na celu ich dalszą współpracę. Działania projektu zmierzają do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym jak również współpracy społeczeństwa obywatelskiego. Projekt ukierunkowany jest na rozwój współpracy, transfer
 i rozpowszechnianie wiedzy na poziomie lokalnym i regionalnym, przy zaangażowaniu mieszkańców i lokalnych społeczności obszaru przygranicznego. Poprzez wspólne działania społeczne, kulturalne i inne, przyczyniające się do wzajemnego poznawania i zrozumienia,
a także poprzez wspólne spotkania zostanie podniesiony poziom wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między członkami społeczności lokalnych po obu stronach granicy.
W ramach projektu przewidziano szereg działań min. konferencje, kursy językowe, portal  internetowy oraz wydawnictwa promocyjne. W dniach 25-26 października odbędzie się konferencja inauguracyjna w Letohradzie.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

więcej

Polska-czeska współpraca na kłodzko-orlickim pograniczu

30 październikaa 2018 13:53

 

W dniach 25 - 26 października 2018 r. w Letohradzie odbyła się konferencja inauguracyjna zorganizowana w ramach polsko-czeskiego projektu „Żyjemy razem”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin Orlicko, pozostali partnerzy projektu to: Powiat Kłodzki, Stowarzyszenie Orlicko i Podorlicko oraz Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej.

Konferencję otworzył Petr Fiala, Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Orlicko, a następnie przedstawiciele z Polski i Czech krótko omówili główne założenia projektu „Żyjemy razem”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg Va Republika Czeska - Polska.

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013