artykuł

Sylwetki radnych

21 marca 2011 14:30

Starosta Kłodzki p. Maciej Awiżeń - ur. w 1972 roku, mieszkaniec Kłodzka. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek kulturoznawstwo). W latach 1993 – 1998 Redaktor Oficyny Wydawniczej „Brama” - Gazeta Prowincjonalna Ziemi Kłodzkiej, równocześnie od 1998 roku własna działalność gospodarcza. Starszy Instruktor w Centrum Edukacji Kulturalnej w Kłodzku (w latach 1993 – 1998), Prezes „Euro- Dom” Sp. z o.o. (2004 – 2006), Dyrektor Biura Poselskiego Jakuba Szulca (2004 – 2006). Od 2009 roku Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego, a od 2010 roku Starosta Kłodzki. Doświadczenie samorządowe: Radny Rady Miejskiej w Kłodzku w latach 1998 – 2002 i 2006 – 2009 (wówczas Wiceprzewodniczący Rady), od 2009 roku członek Zarządu Powiatu, a od 2010 radny powiatowy (Starosta Kłodzki). Członek Platformy Obywatelskiej RP od 2001 roku, obecnie Przewodniczący Koła Kłodzkiego PO RP i Sekretarz Zarządu Powiatowego PO RP, wcześniej bezpartyjny.

Wicestarosta Kłodzki p. Małgorzata Jędrzejewska-Skrzypczyk – ur. w 1960 roku, mieszkanka Nowej Rudy, Wicestarosta Kłodzki. Radna IV kadencji Rady Powiatu Kłodzkiego – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kłodzkiego. Praca zawodowa: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Moniki Wielichowskiej. Członek Platformy Obywatelskiej RP.

Etatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Piotr Marchewka – ur. w 1981 roku, mieszkaniec Długopola Górnego (Gmina Międzylesie). W 2005 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek politologia o specjalizacji polityka administracyjna i służby publiczne, w 2009 roku studia podyplomowe dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Od 2007 roku pracownik Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, od 2009 roku na stanowisku Inspektora Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki (przygotowywanie i zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy UE i środków krajowych). Były przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” z siedzibą w Lądku-Zdroju. W latach 2010 – 2014 Przewodniczący Samorządowego Związku Zawodowego Pracowników w Międzylesiu. Od 2005 roku Przewodniczący Lokalnego Stowarzyszenia w Długopolu Górnym, od 2010 r. lider Grupy Odnowy Wsi w tej miejscowości. Bezpartyjny.

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Ryszard Niebieszczański – ur. w 1948 roku, mieszkaniec Jaszkowej Dolnej (Gmina Kłodzko), emeryt. Wójt Gminy Kłodzko czterech kadencji. Radny Rady Gminy Kłodzko I kadencji, Radny Rady Powiatu Kłodzkiego IV i V kadencji. Przez 12 lat był Prezesem Spółdzielni Kółek Rolniczych w Kłodzku, wcześniej przez 8 lat Kierownikiem Zakładu Spółdzielni Kółek Rolniczych. Przez 3 lata pełnił funkcję Kierownika WOK – Urząd Gminy Kłodzko. Członek Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Nieetatowy Członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego p. Małgorzata Kanecka – ur. w 1983 roku, mieszkanka Kudowy-Zdroju. Kierownik ds. Zarządzania w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci „Orlik” w Kudowie-Zdroju.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Zbigniew Łopusiewicz - ur. w 1950 roku, mieszkaniec Stronia Śląskiego. W latach 1972 - 1994 praca w oświacie na terenie gminy Stronie Śląskie. W latach 1991 - 1994 pełnił funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Stroniu Śląskim. Na Burmistrza Stronia Śląskiego został wybrany w dniu 5 lipca 1994 r., funkcję tę pełnił do dnia 21 listopada 2018 r. Członek Zarządu Gmin Polskich Euroregionu Glacensis. Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie. Odznaczony, m.in. Złotą Odznaką za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego; odznaką za zasługi dla Powiatu Kłodzkiego, odznaką za zasługi dla Gminy Stronie Śląskie, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Bezpartyjny.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Robert Duma – ur. w 1971 roku, mieszkaniec Topolic (Gmina Bystrzyca Kłodzka). Ukończył Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim, kierunek: Bibliotekoznawstwo ze zbiorami naukowymi, Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Poznańskim, kierunek: Zarządzanie Ochroną Dóbr Dziedzictwa Kulturowego. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dla której pozyskał ponad 500 000 zł w ciągu ostatnich 3 lat. Założyciel bystrzyckiego koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, współzałożyciel kłodzkiego oddziału SBP w powiecie kłodzkim. Opracował pierwszy w Gminie Bystrzyca Kłodzka Program Odnowy Wsi, a w działaniu partnerskim pozyskał ponad 2 mln zł. Były inicjator i pomysłodawca pierwszego jubileuszu w Gminie Bystrzyca Kłodzka dla miejscowości Topolice - 300 lat (w 1998 rok ), a w 2001 dla Gorzanowa Jubileusz 660-lecia. W latach 2006-2010 radny powiatowy oraz Przewodniczący Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki. Autor nagrodzonego projektu "Gorzanów- moja mała ojczyzna- od czegoś trzeba zacząć" zgłoszonego na I edycję konkursu "Działaj lokalnie" Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Realizator i współrealizator projektów polsko-czeskich w ramach mikroprojektów z Euroregionu Glacensis. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego  Bibliotekarz Roku w Powiecie Kłodzkim oraz Różę Kłodzką - Wolontariusz Roku w Powiecie Kłodzkim. Bibliotekarz Roku w Powiecie Kłodzkim. W 2014 roku otrzymał wyróżnienie i odznakę za zasługi dla kultury polskiej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpartyjny.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego p. Michał Cisakowski – ur. 11 stycznia 1989 roku, mieszkaniec Lewina Kłodzkiego.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Waldemar Bicz – ur. w 1951 roku, mieszkaniec Kłodzka. Dyrektor Spółki „Wodociągi Kłodzkie”. Absolwent Politechniki Wrocławskiej – Wydział Inżynierii Środowiska; Studia Podyplomowe U. E. Wrocław – kierunek Zarządzanie. Praca od 1976 roku – Wodociągi Kłodzkie, Poltegor Instytut we Wrocławiu – projektowanie i nadzór robót. Członek Rady Nadzorczej I kadencji WSSE w Wałbrzychu oraz Komisji Rewizyjnej Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – obecnie. Radny Rady Powiatu Kłodzkiego I, V i VI kadencji. Bezpartyjny.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Mariusz Borcz – ur. w 1975 roku, mieszkaniec Krosnowic. Obecnie Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora RP Aleksandra Szweda. Kariera zawodowa: Inspektor w Wydziale Komunikacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta w Kłodzku, Kierownik Wydziału Logistyki Kłodzkiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, Zastępca Kierownika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta w Kłodzku. Członek Prawa i Sprawiedliwości.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Jacek Hecht - ur. w 1975 roku, mieszkaniec Kłodzka. Kłodczanin od urodzenia, prowadzi gospodarstwo rolne od 1996 roku. Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu; członek Stowarzyszenia "Republikanie"; Wiceprezes Stowarzyszenia Gospodarni Dolnoślązacy, Wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trzy Twierdze". Członek Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina. 

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Sławomir Karwowski – ur. w 1965 roku, mieszkaniec Jugowa (Gmina Nowa Ruda). Strażak zawodowy, później leśnik, informatyk. W katach 2002 – 2006 Radny Rady Gminy Nowa Ruda, w latach 2006 – 2014 Wójt Gminy Nowa Ruda. Bezpartyjny.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Józef Kołt - ur. w 1958 roku, mieszkaniec Starego Waliszowa. Rolnik, radny powiatowy II, III i IV kadencji. Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej (II kadencji), Wiceprzewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa (III i IV kadencji), Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa V kadencji. Bezpartyjny.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Grzegorz Kuzak – ur. w 1971 roku, mieszkaniec Nowej Rudy. Prezes Zarządu Noworudzkim Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Nowej Rudzie. Kierownik Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Nowej Rudzie; Radny Rady Miasta Nowa Ruda III kadencji, Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz członek Komisji Spraw Społecznych. Członek Platformy Obywatelskiej RP.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Adam Łącki – ur. 8 listopada 1951 roku, mieszkaniec Kłodzka. Emeryt, ekonomista, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kłodzkiej. W latach 80-tych i 90-tych Dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Śnieżnik” w Kłodzku oraz Prezes Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Handlowo-Turystycznego „PEGROTOUR” w Kłodzku, współwłaściciel firmy Handlowo-Turystycznej „ASTUR” w Kłodzku. Starosta Kłodzki w latach 2002 – 2006, Wicestarosta Kłodzki w latach 2010 – 2014; przewodniczący i wiceprzewodniczący wybranych komisji stałych Rady Powiatu Kłodzkiego. Radny Rady Powiatu Kłodzkiego wszystkich kadencji samorządu (od 1998 roku). Członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Tomasz Nowicki – ur. w 1978 roku, mieszkaniec Lądka-Zdroju. Od stycznia 2009 r. Dyrektor Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Nauczyciel akademicki. Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju. Członek Prawa i sprawiedliwości.

Radna Rady Powiatu Kłodzkiego p. Anita Piszko - ur. w 1978 roku, mieszkanka Szczytnej. Nauczyciel języka angielskiego. Radna Rady Miejskiej w Szczytnej dwóch kadencji: 2010 - 2014 oraz 2014 - 2018.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Jarosław Przybył – ur. w 1975 roku, mieszkaniec Nowej Rudy. Od 2011 roku Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowej Rudzie, a od 2001 roku nauczyciel w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Pierwsza kadencja w samorządzie. Członek Platformy. Obywatelskiej RP.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Paweł Szafran - ur. w 1978 r., mieszkaniec Nowej Rudy. Od 2002 r. do 2013 r. Urząd Gminy Nowa Ruda - Główny specjalista ds. środków promocyjnych. Od 2014 r. do 2015 r. Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o. - Główny specjalista ds. marketingu. 2015 r. Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich - dyrektor. Od 2015 r. do 2018 r. Urząd Gminy Nowa Ruda - Zastępca Wójta. Obecnie Urząd Gminy Nowa Ruda - kierownik Referatu Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego. Członek Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Sowiogórskie". Bezpartyjny.

Radna p. Krystyna Śliwińska – ur. w 1951 roku, miejsce zamieszkania: Duszniki-Zdrój. Dyrektor Biura poselskiego Posła na Sejm RP p. Michała Dworczyka. Absolwent Uniwersytety Wrocławskiego - Wydział Filologii Polskiej. Nauczyciel z 37-letnim stażem pracy. Radna Rady Powiatu Kłodzkiego I kadencji. Współtwórczyni „Solidarności” nauczycielskiej na Ziemi Kłodzkiej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Ruch Społeczny im. Lecha Kaczyńskiego na Dolnym Śląsku. Odznaczona Medalem Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzyżem Honorowym Związku Piłsudczyków RP, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Joanna Walaszczyk – ur. w 1976 roku, mieszkanka Nowej Rudy. W latach 2014 – 2018 Radna Rady Powiatu Kłodzkiego, Wiceprzewodnicząca Komisji Rozwoju, Promocji i Turystyki, członek Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Infrastruktury Drogowej. Nie należy do żadnej partii politycznej.

Radny Rady Powiatu Kłodzkiego p. Tadeusz Zieliński – ur. w 1958 roku, mieszkaniec Starej Łomnicy. W samorządzie od początku istnienia, na stanowisku sekretarza gminy od 27 stycznia 2007 roku (III kadencja), rozpoczęta IV kadencja.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 21 marca 2011 14:30

Data publikacji: 21 marca 2011 14:30

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013