artykuły

„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”

19 czerwca 2017 08:52


Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt.„Powiat Kłodzki - tradycje dożynkowe oczami dziecka” organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych 2017r.

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe
w Kłodzku - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 ( budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306 , 57-300 Kłodzko.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.

Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ( I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł.).

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internatowej www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

 

więcej

IX EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych".

04 marca 2013 08:18

 

<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="color: #000000;">Zarząd                  Powiatu Kłodzkiego serdecznie zaprasza gminy wiejskie i                  miejsko - wiejskie oraz lokalne społeczności wiejskie  do                 udziału w <strong>VIII EDYCJI                 POWIATOWEGO KONKURSU "Najlepsze inicjatywy społeczności                 lokalnych"</strong>.<br /> </span></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #24211d; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Idea             Konkursu:</span></span></p>
<ul>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">przekształcanie obszar&oacute;w wiejskich dzięki                 oddolnemu zaangażowaniu samych mieszkańc&oacute;w. </span></span></p>
</li>
</ul>
<p><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Podstawowe cele           Konkursu:</span></span></p>
<ul>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">poprawa jakości                 życia, </span></span></p>
</li>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">poprawa standardu                 życia, </span></span></p>
</li>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">poprawa bytu, </span></span></p>
</li>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">wzmocnienie                 tożsamości i wartości życia wiejskiego. </span></span></p>
</li>
</ul>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Środki             finansowe przeznaczone na Konkurs w roku 2012:</span></span></p>
<ul>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">16.000,00 zł. </span></span></p>
</li>
</ul>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Rodzaj               przedsięwzięć jakie mogą być realizowane w ramach               Konkursu:</span></span></span></p>
<ul>
<li>
<p lang="pl-PL"><span style="color: #000000; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">to  szeroki wachlarz przedsięwzięć, wynikających                 z potrzeb  mieszkańc&oacute;w, dotyczą zar&oacute;wno miejsc spotkań                 wiejskich  (place, centra wsi, sale, świetlice), obiekt&oacute;w                  historycznych, zabytkowych, przestrzeni wiejskiej                  (zieleń, chodniki, stawy), jak i imprez kulturalnych,                  folkloru, sportu i kultury fizycznej (boiska, siłownie,                  szlaki piesze, ścieżki rowerowe), bezpieczeństwa (place                  zabaw, parkingi), a także ochrony środowiska.</span></span></p>
</li>
</ul>
<p><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;">Termin składania wniosk&oacute;w: <strong>do 13 maja 2012 roku.</strong><big><br /> </big><strong>WNIOSKI O DOFINANSOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ ZAOPINIOWANE I       ZŁOŻONE PRZEZ GMINĘ</strong></span></p>

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013