artykuł

„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”

19 czerwca 2017 08:52


Serdecznie zapraszamy dzieci szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie pt.„Powiat Kłodzki - tradycje dożynkowe oczami dziecka” organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych 2017r.

Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe
w Kłodzku - Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 ( budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306 , 57-300 Kłodzko.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.

Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ( I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł., III miejsce 100 zł.).

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na stronie internatowej www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

 

 

 

Regulamin

Konkursu Plastycznego
„Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”

organizowanego w ramach Dożynek Powiatowych 2017r.

 

§1

 

 1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Powiat Kłodzki – tradycje dożynkowe oczami dziecka”, ogłoszonego w związku z organizacją Dożynek Powiatowych 2017r.

 2. Konkurs odbywa się pod patronatem Macieja Awiżenia – Starosty Kłodzkiego.

 

§2

 

 1. Konkurs trwa w okresie od 14.06.2017r. do 14.08.2017r.

 

 

§3

 

 1. Tematem konkursu jest wykonanie plakatu, prezentującego tradycje regionalne oraz bogate dziedzictwo kulturowe regionu.

 

§4

 

Konkurs adresowany jest do dzieci szkół podstawowych powiatu kłodzkiego.

 

§5

 

Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kłodzku
oraz na stronie internatowej
www.powiat.klodzko.pl zakładka środowisko/konkursy.

 

§6

 

Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnicy konkursu wykonują tylko jeden plakat, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika).

 2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać: imię i nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy.

 3. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji
  w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie.

 4. Dane uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięscy
  i przyznania nagrody.

 

 


§7

 

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Pracę należy przesłać pocztą na adres siedziby Organizatora z dopiskiem „Konkurs Plastyczny” w terminie do 14 sierpnia 2017r. na adres: Starostwo Powiatowe
  w Kłodzku – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kościuszki 7 ( budynek Banku BZ WBK piętro II pok. 306 , 57-300 Kłodzko.

 2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane, liczy się data wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora.

 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

 4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

 

§8

 

Zasady przyznawania nagród

 1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa.

 2. Komisję powołuje Organizator.

 3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

 4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze jedną z każdej kategorii przyznając nagrody zwycięzcom.

 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 6. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznaniu nagrody w trakcie Dożynek Powiatowych.

 7. Główną nagrodą w konkursie są nagrody rzeczowe ( I miejsce 300 zł., II miejsce 200 zł.,
  III miejsce 100 zł.).

 8. Warunkiem ostatecznego przyznania nagród jest przedstawienie przez osoby, które zostaną wyłonione jako zwycięzcy lub opiekunów pisemnego oświadczenia
  o przeniesieniu praw autorskich na Organizatorów Konkursu.

 9. Nagrody zostaną wręczone w trakcie Dożynek Powiatowych 2017r.

 10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego
  w Kłodzku oraz na stronie internetowej.

 

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 19 czerwca 2017 08:52

Data publikacji: 19 czerwca 2017 08:52

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż opublikowane

Przeczytaj treść ponownie

Transmisje sesji

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013