artykuł

Zadania wydziału

21 lutego 2011 15:12

1. Formalno - prawna regulacja korzystania ze środowiska i rolnictwa, w tym wydawanie decyzji i zezwoleń w zakresie:
- ochrony powietrza atmosferycznego;
- ochrony przed hałasem;
- ochrony przed promieniowaniem niejonizującym;
- gospodarki odpadami;
- ochrony i rekultywacji gruntów rolnych
- ochrony przyrody
- gospodarki rybackiej
- zalesiania gruntów
- gospodarki leśnej
- łowiectwa.

2. Opiniowanie i uzgadnianie z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa realizowanych przedsięwzięć.

3. Kontrole przestrzegania przez podmioty ustalonych decyzjami norm i warunków korzystania ze środowiska i i rolnictwa.

4. Współudział w kontrolach z zakresu ochrony środowiska prowadzonych przez specjalistyczne inspekcje ( inspekcja sanitarna, inspekcja ochrony środowiska oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej).

5. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie określonym ustawą.

6. Inspirowanie, promowanie oraz wdrażanie całokształtu działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 21 lutego 2011 15:12

Data publikacji: 21 lutego 2011 15:12

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Kalendarium

22

2018-02-22
Filip Łobodziński czyta" DYLANA"

FILIP ŁOBODZIŃSKI czyta DYLANA. Serdecznie zapraszamy do CETiK-u 22 lutego 2018r. (czwartek...

2018-02-23Akwarium Polanicka Galeria Sztuki Wystawa 90

2018-02-24Spektakl "Ostra Jazda"

2018-03-02Kwiatowe inspiracje - wrenisaż

Pełne kalendarium

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013