artykuł

Wicestarosta

06 lipca 2011 12:10

Wicestarosta Małgorzata Jędrzejewska - Skrzypczyk

 

Do zakresu obowiązków Wicestarosty (WS) należy w szczególności:

 

1) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad następującymi komórkami organizacyjnymi Starostwa:

a) Wydziałem Oświaty;

b) Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

2) Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi powiatu:

a) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

b) domami dziecka i domami pomocy społecznej;

c) szkołami i placówkami oświatowymi dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłodzki.

3) Zastępowanie Starosty w czasie jego nieobecności;

4) Prowadzenie systemów zarządzania wdrożonych w Starostwie na podstawie właściwych norm międzynarodowych i krajowych w zakresie merytorycznym stanowiska i związanym z nadzorem nad podległymi komórkami organizacyjnymi.

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 lipca 2011 12:10

Data publikacji: 06 lipca 2011 12:10

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013