artykuł

6 marca Światowy Dzień Jaskry

06 marca 2017 08:12

Celem tej inicjatywy jest rozpowszechnianie wiedzy na temat jaskry będącej przyczyną utraty widzenia u wielomilionowej, nie do końca zbadanej rzeszy chorych na całym świecie. Z tej okazji Polskie Towarzystwo Okulistyczne organizuje w Warszawie konferencję prasową, która ma na celu propagowanie wiedzy na temat choroby.

Światowy Dzień Jaskry, to wspólna inicjatywa Światowego Towarzystwa Jaskrowego (WGA) oraz Światowego Stowarzyszenia Chorych na Jaskrę (WGPA), której celem jest zachęcenie do podjęcia działań zapobiegających utracie wzroku.

Jaskra jest grupą schorzeń, które uszkadzają nerw wzrokowy. Pod względem ilości przypadków jest to jedna z najczęstszych na świecie1 przyczyn ślepoty. Jaskra dotyka około 70 milionów ludzi na świecie, z czego połowa nie jest świadoma swojej choroby. Najczęściej jaskra przez długi czas rozwija się bezobjawowo.

Lekarze okuliści zalecają badania szczególnie osobom po 35 r. ż., u których występują bóle oczu i głowy, wady wzroku, choroby układu krążenia, cukrzyca jak i ludzi nałogowo palących papierosy. Jaskra jest często dziedziczona, dlatego krewni osób chorych na jaskrę również powinni poddawać się raz do roku regularnym badaniom.

Nerw wzrokowy a jaskra

Uszkodzenie nerwu wzrokowego jest nieodwracalne, jednak wczesne rozpoznanie i leczenie pozwala na kontrolowanie postępu choroby i może pomóc zachować wzrok chorego5.

Ciśnienie oka a jaskra

Jedną z głównych przyczyn jaskry jest wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe spowodowane przez zwiększenie ilości cieczy wodnistej - naturalnego płynu wytwarzanego przez oczy, istotnego dla prawidłowego funkcjonowania gałki ocznej5,6. Oczy stale produkują i usuwają ciecz wodnistą,
a ciśnienie jest potrzebne, aby utrzymać ten proces w równowadze. Zablokowanie odpływu  cieczy wodnistej powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i uszkodzenie nerwu wzroku, stanowiącego „drogę komunikacji” pomiędzy mózgiem a oczami. Prowadzi to w konsekwencji do uszkodzenia komórek nerwowych oka, których obumieranie powoduje nieodwracalną utratę wzroku.

Wysoki poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego jest czynnikiem wywołującym jaskrę i im wyższe jest ciśnienie - tym bardziej ryzyko choroby wzrasta. Obniżanie ciśnienia oka we wczesnym stadium jaskry daje większe szanse na uratowanie wzroku.

Nawet jeśli ciśnienie wewnątrzgałkowe jest wysokie, zdiagnozowanie jaskry jest możliwe dopiero wtedy, gdy dojdzie do uszkodzenia nerwu wzroku. Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe zwykle nie jest bolesne - może dojść nawet do 40% uszkodzenia nerwu, zanim proces utraty wzroku zostanie zauważony7. Jaskra może się także rozwijać u osób z przeciętnym ciśnieniem wewnątrzgałkowym oka.  

Czynniki ryzyka zachorowania na jaskrę6

- Jaskra może rozwinąć się u każdego. Wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe oka jest jedynym czynnikiem ryzyka zachorowania, który można kontrolować, chociaż istnieje kilka innych czynników zwiększających prawdopodobieństwo rozwinięcia się choroby:
- Wiek: ryzyko wzrasta z wiekiem, zwłaszcza po 45 roku życia, choć zachorować mogą osoby młodsze. (Zdarzają się też przypadki jaskry dziecięcej i młodzieńczej.)
- Krótkowzroczność.
- Przypadki pojawiania się jaskry w rodzinie.
- Rasa: ryzyko zachorowania na jaskrę jest większe u mieszkańców Azji i Afryki.
- Wysokie lub zbyt niskie ciśnienie krwi8.

Diagnozowanie jaskry

Rutynowe badania oczu są koniecznie do zdiagnozowania jaskry zanim dojdzie do poważnych, nieodwracalnych zmian i utraty wzroku. Jako część ogólnych badań okulista może przeprowadzić szereg testów aby stwierdzić, czy dany pacjent cierpi na tę chorobę.
Test zawiera:
Badanie ostrości wzroku - badania z użyciem tablicy, za pomocą której mierzy się wzrok na różnych odległościach.
Badanie pola widzenia - pomiar obszaru przestrzeni, który pacjent obejmuje wzrokiem patrząc w jeden punkt; mały zasięg pola widzenia jest symptomem jaskry.
Badanie dna oka - wykonywane po rozszerzeniu źrenicy specjalnymi kroplami, pozwala na sprawdzenie siatkówki i nerwu wzrokowego.
Tonometria - pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Gonioskopia - badanie kąta przesączania polegające na obserwacji kąta zawartego między tęczówką a rogówką.

Rodzaje jaskry
Jaskra z otwartym kątem przesączania - najczęściej spotykany rodzaj jaskry, zwykle wiąże się z podwyższonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym, prowadzącym do postępującego uszkodzeniem nerwu wzrokowego oraz utraty pola widzenia. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania, typ jaskry, w którym ma miejsce zablokowanie odpływu cieczy wodnistej z przedniej komory oka.

Leczenie może spowolnić postępowanie choroby

Kontrolowanie i obniżanie ciśnienia oka zmniejsza ryzyko rozwijania się jaskry9. Krople do oczu obniżające ciśnienie wewnątrzgałkowe są popularnym i zwykle podstawowym rodzajem leczenia. Niektóre krople zmniejszają produkcję cieczy wodnistej, inne - udrażniają jej odpływ. Laser i konwencjonalna chirurgia także są wykorzystywane

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 06 marca 2017 08:12

Data publikacji: 06 marca 2017 08:12

Pobierz jako plik PDF , Drukuj Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty
Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013