artykuły

Międzynarodowy Dzień Astmy i Alergii

28 kwietnia 2014 10:38

Dzień ten obchodzony jest corocznie w pierwszy wtorek maja. W tym roku przypada 6 maja.
Astma i alergia to dwie choroby, które często występują razem. Jednak wcale pojawienie się alergii nie musi być jednoznaczne z astmą, której przyczyn jest wiele. Począwszy od zanieczyszczeń środowiska, przez prace w zapylonych pomieszczeniach po genetykę. Oba te schorzenia zbierają coraz większe żniwo wśród społeczności. Stały się chorobami cywilizacyjnymi.

Dychawica oskrzelowa – Astma bronchiale
Astma to przewlekły stan zapalny oskrzeli, który przebiega z ich zwężeniem, na skutek skurczu lub obrzęku i nadprodukcją śluzu oskrzelowego. Każdy z nas zapewne wie jak wygląda napad astmy. Przeraźliwy, nie raz piejący kaszel, okropna duszność, jakby „coś siedziało w płucach”, charczenie, strach w oczach, sina twarz... Taki napad może się przedłużać nawet do kilku dni i wtedy mamy do czynienia ze stanem astmatycznym. Okresy między napadami są bezobjawowe. Czynnikami wywołującymi napad jest zmiana składu powietrza, stres, alergie, zimnie powietrze i leki. Terapia zależy od ciężkości choroby. Objawowo podaje się wziewne glikokortykosteroidy i leki rozszerzające oskrzela. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Jak pomóc osobie z napadem astmy?

 • pomóc w przybraniu pozycji ułatwiającej oddychanie: siedząca, z pochyleniem do przodu i podparciem
 • pomóc w podaniu leków, które astmatyk ma zawsze przy sobie
 • poluzować uciskającą odzież
 • zapewnić dostęp świeżego powietrza i przestrzeń
 • zapewnić spokój i odizolowanie od gapiów
 • zaproponować poinformowanie rodziny o zaistniałej sytuacji
 • wezwać lekarza na życzenie pacjenta, bądź w przypadku przedłużania się ataku

Alergie
Alergia jest coraz częściej spotykanym schorzeniem u ludzi. Czynnikami które ją wywołują są przeróżne alergeny – substancje uczulające. Mogą nimi być: pyłki roślinne, jady zwierząt i owadów, odchody roztoczy, sierść zwierząt, składniki pokarmowe (np. białko jaja kurzego, kazeina z mleka, węglowodany), leki, tkaniny itd. Objawy mogą być przeróżne: swędzące, czerwonawe, łuszczące się zmiany skórne, obrzęk błon śluzowych, kichanie,wodnisty katar, łzawienie i uczucie swędzenia w oczach, kaszel oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, w postaci bólów brzucha, nudności, wymiotów i biegunki. W ciężkich sytuacjach może rozwinąć się wstrząs anafilaktyczny, będący stanem zagrożenia życia, wymagającym hospitalizacji. Każdy alergen trzeba zidentyfikować, wykonując specyficzne testy. Alergia może pojawić się w każdym wieku.

Jak zapobiegać reakcjom uczuleniowym?
Trzeba eliminować substancje uczulające ze środowiska alergika, poprzez:

 • higienę otoczenia
 • pranie odzieży w środkach hipoalergicznych
 • noszenie luźnej, bawełnianej odzieży
 • unikanie kontaktu ze zwierzętami, roślinami
 • pójście na spacer zaraz po deszczu
 • eliminacja z jadłospisu produktów zawierających substancje uczulające lub zaopatrzenie w analogi, np. zamiast mleka krowiego, mleko sojowe
 • przestrzeganie diety hipoalergicznej u niemowląt
 • stosowanie kosmetyków hipoalergicznych

 

więcej

Tydzień dla Serca

11 kwietnia 2014 13:34

W dniach 17- 24 kwietnia obchodzimy TYDZIEŃ DLA SERCA. Jego celem jest zapobieganie chorobom tego bezcennego narządu poprzez zdrową dietę i styl życia.Choroby układu krążenia zajmują pierwsze miejsce na liście przyczyn zgonów. O tym, że łatwiej zapobiegać chorobom, niż je leczyć w zaawansowanym stadium, wiedzą już chyba wszyscy.
Celem tego tygodnia jest kształtowanie u ludzi zachowań (stylu życia)
i warunków sprzyjających zdrowiu, jego poprawie i ochronie, oraz upowszechnienie wiedzy na temat wpływu stylu życia na rozwój chorób układu krążenia.
Czynnik ryzyka jest to cecha występującą u danego człowieka, która zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości choroby serca lub naczyń.
Istnieją czynniki ryzyka, na które nie mamy wpływu - są to na przykład:
–    płeć męska,
–    zaawansowany wiek
–    obciążenie rodzinne chorobami serca.
Istnieją również takie czynniki ryzyka, które można skutecznie zwalczać, zmniejszając prawdopodobieństwo rozwoju choroby!
Najważniejsze z nich to:
–    nadwaga
–    otyłość brzuszna
–    nadciśnienie tętnicze
–    wysoki poziom cholesterolu
–    cukrzyca typu 2
–    palenie tytoniu
–    brak regularnego wysiłku fizycznego
–    nadużywanie alkoholu
Należy pamiętać, że jedynie jednoczesne, konsekwentne zwalczanie wszystkich czynników ryzyka stanowi drogę do osiągnięcia pełnego sukcesu w leczeniu.Wobec tego warto już dziś podjąć decyzję o zmianie stylu życia na zdrowszy, tak by maksymalnie zredukować szansę rozwoju chorób serca i naczyń!Choroby układu krążenia są ze sobą wzajemnie powiązane. Nadciśnienie krwi nasila procesy miażdżycowe w tętnicach. Miażdżyca, zwężając i usztywniając naczynia krwionośne powoduje wzrost ciśnienia. Jest też przyczyną poważnych chorób serca. 

Nadchodząca wiosna to dobry moment na zadbanie o swoje serce.

Więcej ruchu na świeżym powietrzu i zmiana tradycyjnej zimowej diety będzie dla niego najlepszym prezentem.

 

więcej

Światowy Dzień Chorych na Hemofilię

11 kwietnia 2014 13:20

W dniu 17 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Chorych na Hemofilię. Jest to okazja, aby przypomnieć, co to jest hemofilia i podkreślić, jak ważne jest wsparcie dla wszystkich osób dotkniętych tą chorobą oraz ich najbliższych.

Datę obchodów wybrano, aby uczcić Franka Schnabela, założyciela Światowej Federacji Hemofilii (World Federation of Haemophilia), którego urodziny przypadają właśnie na dzień 17 kwietnia. Światowy Dzień Hemofilii obchodzony jest w celu zwiększenia i upowszechnienia wiedzy na temat hemofilii oraz innych chorób krwi.

Hemofilia jest chorobą genetyczną związaną z zaburzeniami krzepnięcia krwi. Polega ona na niedobrze lub braku jednego z czynników krzepnięcia krwi - czynnika VIII w hemofilii A i czynnika IX w hemofilii B. Objawia się ona niezwykle bolesnymi wylewami do stawów, mięśni lub organów wewnętrznych.

więcej

Kwiecień światowym miesiącem wiedzy o autyzmie

04 kwietnia 2014 09:48

W Europie żyje 5 mln osób z autyzmem, co oznacza, że 1 osoba na 150 dotknięta jest tym zaburzeniem. Według Centers for Desease Control and Prevention w Stanach Zjednoczonych autyzm wykrywany jest u 1 dziecka na 88. W Wielkiej Brytanii, w której funkcjonuje jeden z najlepszych systemów pomocy osobom z autyzmem, na autyzm cierpi 1 osoba na 100. W Polsce mówi się o 1 przypadku na 300. Rozbieżność statystyk wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Oznacza to, że u dotkniętych nim dzieci obserwuje się objawy nieprawidłowego funkcjonowania we wszystkich obszarach rozwoju. Pierwsze symptomy autyzmu pojawiają się bardzo wcześnie, często już u kilkunastomiesięcznych niemowląt, ale zawsze są widoczne przed ukończeniem przez dziecko 3 roku życia.  Choć autyzm można zdiagnozować już u bardzo małych dzieci, to często diagnozuje się go również u nastolatków, a nawet osób dorosłych. Nie leczony może prowadzić do bardzo głębokich zaburzeń funkcjonowania w późniejszym wieku. Warto pamiętać, że zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter, nie tworzą jednolitego obrazu co do symptomatologii i głębokości zaburzeń. Dlatego obecnie w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych”.

Pomimo wielu badań do dziś nie ma wśród naukowców zgody co do etiologii i patogenezy autyzmu. Wiadomo bez wątpienia, że autyzm dziecięcy nie jest zaburzeniem jednolitym co do etiologii i obrazu klinicznego, jak początkowo sądzono. Autyzm zawiera szerokie spektrum przypadków o różnej głębokości zaburzeń i bardzo zróżnicowanym nasileniu poszczególnych objawów. Wyróżnia się obecnie tzw. „lepiej funkcjonujące” społecznie dzieci i osoby z autyzmem, posiadające pewien stopień zdolności komunikowania się i umiejętności społecznych przy dostatecznie dobrym, a czasem ponadprzeciętnym poziomie sprawności intelektualnych. Nie ma jednak bezpośredniego związku między tym „lepszym funkcjonowaniem a ilorazem inteligencji – wiele dzieci i osób dorosłych wykazujących poziom intelektualny w normie wiekowej ma bardzo nasilone zaburzenia w porozumiewaniu się, relacjach, zachowaniach i bardzo słabo funkcjonuje społecznie

więcej

7 kwietnia Światowy dzień chorych psychicznie

03 kwietnia 2014 08:46

Światowy Dzień Chorego Psychicznie organizowany jest przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization - WHO). Ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na zagadnienia dotyczące osób dotkniętych chorobami psychicznymi i szerzenie informacji o samych chorobach, ich możliwości leczenia oraz konsekwencjach społecznych chorób psychicznych.

Zdrowie psychiczne w konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia określane jest jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Jest to nie tylko brak choroby czy kalectwa.

  Zaburzenia psychiczne definiowane są jako utrudnienia  funkcjonowania społecznego lub psychicznego jednostki, noszące znamiona cierpienia.

 Liczba chorych psychicznie rośnie w alarmującym tempie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że ponad 400 mln osób na świecie cierpi na choroby psychiczne lub z powodu problemów psychospołecznych (tj. alkoholizm czy narkomania). W Unii Europejskiej liczba ta sięga ponad 50 mln chorych. Najnowsze prognozy WHO szacują, że do 2020 roku osoby z chorobami psychicznymi i neurologicznymi stanowić będą 14,6% wszystkich chorych na świecie. Choroby psychiczne najbardziej utrudniające życie pacjentom i zaburzające ich funkcjonowanie w społeczeństwie to: depresja jednobiegunowa, schizofrenia, alkoholizm, choroba dwubiegunowa oraz natręctwa myślowe i czynnościowe. Problem społecznej akceptacji, możliwości rozwoju i pracy zawodowej ciągle stanowią temat tabu, nawet w krajach wysoko rozwiniętych.

więcej

21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca 2014 12:17

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest corocznie z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa (Down Syndrome International, DSI) już od 2005 roku,
a od 2012 po raz pierwszy oficjalnie pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Data obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa jest bardzo symboliczna - to właśnie dodatkowy, trzeci, chromosom w 21. parze chromosomów powoduje występowanie tej wady genetycznej (inna nazwa to trisomia 21).

Osoby z zespołem Downa mają mniejsze zdolności poznawcze niż średnia w populacji zdrowej. Wahają się one od lekkiej do umiarkowanej niepełnosprawności intelektualnej. Zaburzenia rozwojowe manifestują się głównie jako skłonność do zawężonego myślenia lub naiwność. Niewiele osób wykazuje niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Częstość występowania zespołu Downa szacuje się na 1 przypadek na 800-1000 żywych urodzeń.

Do charakterystycznych objawów przedmiotowych zespołu Downa zalicza się: pojedynczą bruzdę dłoniową (zamiast podwójnej bruzdy na jednej lub obu dłoniach), migdałowaty kształt oczu spowodowany fałdem nad powieką, krótsze kończyny, osłabione napięcie mięśniowe oraz wystający język. U osób z zespołem Downa istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia: wad wrodzonych serca, refluksu żołądkowo-przełykowego, nawracających infekcji ucha, zespołu bezdechu śródsennego i chorób gruczołu tarczowego.

Ostateczny stopień rozwoju i komfort życia dziecka z zespołem Downa mogą poprawić działania zainicjowane już we wczesnym dzieciństwie tj. prawidłowa opieka lekarska, akceptacja i zaangażowanie rodziny oraz edukacja i szkolenie zawodowe. Istnieją jednak pewne fizjologiczne i genetyczne ograniczenia, których nie można pokonać.

Od początku lat 60. rodzice dzieci z zespołem Downa oraz organizacje zrzeszające rodziców, a także pedagodzy i inni specjaliści powszechnie opowiedzieli się za prawem osób z jakąkolwiek formą upośledzenia psychicznego lub fizycznego do uczestniczenia w życiu społeczeństwa na najwyższym możliwym do osiągnięcia indywidualnym poziomie. W wielu krajach dąży się do połączenia edukacji specjalnej z normalnymi ustaleniami edukacyjnymi, tak aby dzieci z zespołem Downa mogły uczyć się w powszechnym systemie szkolnym przy jednoczesnym dopasowaniu wymogów do możliwości intelektualnych ucznia.

Pomimo tych zmian, zmniejszone umiejętności ludzi z zespołem Downa mogą stanowić wyzwanie dla ich rodziców i rodzin. Zaleca się mieszkanie pod opieką rodziny w celu wykreowania właściwych wzorców zachowania. Osoby upośledzone zespołem Downa często spotykają się z nastawieniem protekcjonalnym lub dyskryminacją w szerszej społeczności.

więcej

Światowy Dzień Walki z Otyłością

27 lutego 2014 12:14

   1 marca obchodzimy Światowy Dzień Walki Otyłością. Światowa Organizacja Zdrowia bije na alarm: w XXI wieku grozi nam epidemia otyłości. Dlatego też obchody związane ze Światowym Dniem Walki z Otyłością mają zwrócić uwagę opinii publicznej na skalę problemu i związane z nim choroby. Badania Instytutu Żywności i Żywienia wskazują, że tempo, w jakim przybywa otyłych dzieci i nastolatków jest wyższe, niż prognozowano 10 lat temu. W 1971 r. problem nadwagi i otyłości dotyczył w Polsce 10 proc. chłopców i 8,5 proc. dziewcząt. W 2005 r. ich odsetek zwiększył się odpowiednio do 21 proc. i 15 proc. W 2010 r. badania Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie wykazały, że ponad 24 proc. chłopców i blisko 18 proc. dziewcząt było otyłych lub miało nadwagę. W 2013 r. badania Instytutu Żywności i Żywienia ujawniły, że liczby te wzrosły odpowiednio do 28 proc. i 22 proc. w ostatnich klasach szkoły podstawowej. Eksperci zwracają uwagę, że pod względem otyłości dzieci i młodzieży wyprzedziliśmy wiele krajów Europy Zachodniej, w tym Belgię, Holandię i Norwegię, o czym świadczy badanie ENERGI przeprowadzone w 2010 r. w siedmiu państwach europejskich. Największy problem otyłości dzieci dotyczy Grecji, gdzie nadmierną masę ciała ma aż 44 proc. chłopców. Najlepiej jest w Belgii (około 17 proc.) i Norwegii (15 proc.). Polska (28 proc.) uplasowała się pośrodku tabeli. Według specjalistów dzieci tyją, ponieważ źle się odżywiają i są coraz mniej aktywne. Z najnowszych badań Instytutu Żywności i Żywienia wynika, że pierwsze śniadanie przed wyjściem do szkoły zjada jedynie 55 proc. uczniów. Jeszcze gorzej jest z drugim śniadaniem, które zabiera ze sobą do szkoły tylko 42 proc. uczniów.

 

więcej

14 lutego Światowy Dzień Chorych na Padaczkę

14 lutego Światowy Dzień Chorych na Padaczkę

11 lutego 2014 11:08

Padaczka, zwana również epilepsją, jest jedną z najczęstszych chorób ośrodkowego układu nerwowego. Szacunkowo choruje na nią około 0,5-1 proc. całej populacji. Daje to liczbę ok. 50 mln chorych na świecie i aż 400 tys. w samej Polsce.

Choroba spowodowana jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu, w którym dochodzi do niekontrolowanych wyładowań komórek nerwowych, czego przyczyną są błędnie wysyłane przez mózg impulsy elektryczne. Statystycznie co dziesiąta osoba na świecie ma w swoim życiu jeden napad padaczkowy. Aby jednak zdiagnozować tę chorobę u pacjenta, musi on doświadczyć przynajmniej dwóch ataków.

Wyładowania neuronów przybierają różne formy. Najczęściej występują napady ogniskowe oraz toniczno-kloniczne, które są zauważalne u chorych niezależnie od wieku. Pierwsze objawiają się poprzez drgawki, uczucie drętwienia, zaburzenia wzroku, słuchu, smaku i węchu. Drugie charakteryzują się bardziej intensywnymi objawami - utratą przytomności i sztywnieniem ciała, po których następują drgawki.

Jeśli jesteś świadkiem napadu padaczkowego, to przede wszystkim:
- zachowaj spokój,
- upewnij się, że chory jest w bezpiecznym miejscu,
- ułóż go w pozycji na boku, z twarzą skierowaną lekko ku podłożu, aby umożliwić swobodny wyciek śliny,
- zabezpiecz go przed urazem: zdejmij mu okulary, usuń z ust ciała obce (np. sztuczną szczękę), podłóż mu coś miękkiego pod głowę,
- zostań z nim do czasu, gdy odzyska pełną świadomość.

Podczas napadu padaczkowego absolutnie NIE WOLNO:

- wkładać choremu czegokolwiek miedzy zęby,
- podnosić chorego,
- krępować jego ruchów,
- cucić, uderzając po twarzy lub polewając!

Nie bądźmy bierni, gdy ktoś potrzebuje nagłej pomocy!

 

więcej

14 listopada Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy

13 listopadaa 2013 13:50

Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy to ogólnoświatowa akcja poświęcona chorobie i chorym na cukrzycę. Dzień ten ustanowiony został w 1991 roku w odpowiedzi na niepokojące statystyki dotyczące wzrostu zachorowań na cukrzycę. Obchodzony jest przez 191 organizacji członkowskich Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (ang. IDF - International Diabetes Federation) w 151 krajach świata, jak i przez inne stowarzyszenia i organizacje, lekarzy, osoby zawodowo zajmujące się opieką medyczną oraz wszystkich zainteresowanych tematem cukrzycy. Głównym jej celem jest zwiększenie świadomości na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia oraz powikłań związanych z cukrzycą. Z roku na rok zwiększa się rzesza osób i krajów włączających się w obchody.

Prawie 2,5 mln osób cierpi w Polsce na cukrzycę. To poważna przewlekła choroba, która objawia się zbyt wysokim poziomem glukozy we krwi. Nie leczona, może prowadzić do poważnych powikłań, a nawet do śmierci. Jej powstaniu sprzyjają najczęściej nasze zaniedbania i używki: niewłaściwe odżywianie się, brak ruchu, otyłość, nadużywanie leków i palenie papierosów. Może mieć także podłoże genetyczne.

Objawy, które pozwalają rozpoznać chorobę to: notoryczne zmęczenie, oddawanie często dużych ilości moczu, chudnięcie pomimo wzmożonego apetytu, silne pragnienie.

więcej

Pierwsza pomoc w przypadku nagłego zatrzymania krążenia

17 październikaa 2013 14:52

Pierwsza pomoc w przypadku

nagłego zatrzymania krążenia

 

 

 

więcej

Subskrybuj wiadomości z tego działu

Pokaż archiwalne

Przeczytaj treść ponownie

Budżet obywatelski

STAROSTWO POWIATOWE w Kłodzku

ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko 

tel. 74 865 75 23 (sekretariat),

fax 74 867 32 32

e-mail: powiat@powiat.klodzko.pl

Godziny urzędowania:

Pn - Pt: 7:30 - 15:30*

*Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Publicznych (KTD) czynny do godzi. 15.00

tel. KTD:

74 865 75 50 (rejestracja poj.),

74 865 75 57 (prawa jazdy),

74 865 75 53 (transport, drogi).

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP:

/spklodzko/skrytka , /spklodzko/SkrytkaESP


Dane do FAKTURY
Nabywca:
Powiat Kłodzki
ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko
NIP 883-16-80-036
Odbiorca:
Starostwo Powiatowe w Kłodzku
ul. Okrzei1 , 57-300 Kłodzko

Dom Wczasów Dziecięcych w Dusznikach-Zdroju
Mobilny Informator Samorządowy
WPI na lata 2015-2020
Certyfikacja ISO
Pytanie do starosty

Hymn do Ziemi Kłodzkiej

Twoja przeglądarka nie wyświetla animacji Flash. Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, a w przypadku dalszych problemów pobierz najnowszy odtwarzacz Flash

Adobe Flash Player

Jak dostać się do szkoły ponadgimnazjalnej w powiecie kłodzkim?
Przetargi

Status Spraw Interesanta

Status Spraw Interesanta - Dowód Rejestracyjny (C2E)
Status Spraw Interesanta - Prawo Jazdy (C2E)

Copyright © Powiat Kłodzki. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja: Net P.C.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013